003_sikkerhed_gravid_patient

MR scanning af gravide kvinder

MR sikkerhed

Der MR-scannes alene på tvingende indikation. Skal MR-scanningen afvikles, på tvingende indikation, bør det tilstræbes, at denne foregå efter første trimester. Kontakt altid en radiolog inden opstart af MR-scanningen.

Injektion af kontrast

De almindeligt gælden retningslinier for injektion af Gd-holdige kontraststoffer skal følges. MR-kontrast kan anvendes, når dette skønnes nødvendigt og når risikoen for barnet skønnes at stå i et rimeligt forhold til den ekstra gevinst som MR-scanningen med kontrast giver. Brug af kontrast til gravide patienter skal være forudgået af en samtale mellem en radiolog og patienten.

Feltstyrke

Ovenstående er gældende for alle magnetfeltstyrker. Der er således ingen skærpende kontraindikation i forhold til MR-scanning af gravide kvinder på et 3,0-Tesla-system.

Præmedicinering

Tafil, Alprox og Alprazolam må ikke anvendes under graviditet, med mindre en lægen skønner,, at dette er absolut nødvendigt for at kunne afvikle MR-scanningen

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 003. Revision: 8.5

Tidligere udgaver af denne vejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023