003_sikkerhed_gravid_patient

MR scanning af gravide kvinder

MR sikkerhed

Der MR-scannes alene på tvingende indikation. Skal MR-scanningen afvikles, på

tvingende indikation, bør det tilstræbes, at denne foregå efter første trimester.

Kontakt altid en radiolog inden opstart af MR-scanningen for en vurdering af om

scanningen skønnes nødvendig. Det bør altid overvejes om scanningen kan

udsættes til efter fødslen.

Injektion af kontrast

Den gravide kvinde bør alene få gadolineumholdigt kontraststof på vital indikation.

MR-kontrast kan således anvendes, når dette skønnes absolut nødvendigt og

når risikoen for barnet skønnes, at stå i et rimeligt forhold til den ekstra gevinst, som en MR-scanningen med kontrast må forventes at kunne giver.


Gadolineumholdigt kontraststof bør ikke anvendes til gravide kvinder med nedsat nyrefunktion.


Makrocykliske kontraststoffer bør anvendes frem for lineære, og i så lav dosis som

muligt.

Scanafvikling

SAR bør holdes på et så lavt niveau som muligt og maksimalt på 2,0 W/kg (normal operating mode). Et 1,5-Tesla-System kan således med fordel anvendes frem for et 3,0-Tesla-System.


Det anbefales ligeledes, at anvende svagest mulige gradientstyrke, alene for at reducere støjniveauet under scanafviklingen.

Præmedicinering

Tafil, Alprox og Alprazolam må ikke anvendes under graviditet, med mindre en lægen skønner, at dette er absolut nødvendigt for at kunne afvikle MR-scanningen

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 003. Revision: 8.9

Tidligere udgaver af denne vejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.12.2023

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2026