005_sikkerhed_tandboejle

Tandbøjle / Togskinder

Fabrikat/model

Tandbøjle/Togskinder

Statisk feltstyrke

Maksimalt  3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Ingen restrektioner

Spatial gradient

Ingen restrektioner

Slew rate (Gr)

Ingen restrektioner

SAR

Ingen restrektioner

B1+rms

Ingen restrektioner

Coil type

Ingen restrektioner

Specielle forhold

Almindelige tandbøjler

Patienter med tandbøjle/togskinder skal informeres om, at der skal gives besked til operatøren, hvis der under scanningen mærkes ubehag (eventuelt varme).


Tandproteser som fæstnes med magnet

Tandproteser som fæstnes til under- eller overkæben med små magneter er kontraindikation til MR scanning. Prøv med en papirclips af metal om den i kæben indopererede stift er magnetisk. Er stiften magnetisk, kan patienten ikke MR-scannes. De fleste proteser sidder fast ved hjælp af tryklåse placeret på en eller flere titanium-stifter. Disse stifter er umagnetiske og udgør derfor ingen sikkerhedsmæssig risiko.

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 005. Revision: 7.5

Tidligere udgaver af denne vejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 23.11.2023

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2025