012_sikkerhed_clips

Hæmostatiske Clips

Fabrikat/model

Hæmostatiske clips (ikke aneurismeclips)

Generelt

Hæmostatiske clips er så lidt magnetiske, at de ikke udgør en risiko ved MR-scanning. Patienter med hæmostatiske clips kan således MR-scannes umiddelbart efter operation.

Undtagelser

A-grafi-klemmer og Michels-klemmer er ofte magnetiske. Inden scanafvikling skal det således undersøges om disse er magnetiske. Dette gøres med en lille permanent magnet. Hvis clipsen eller klemmen konstateres magnetisk, kontaktes en radiolog m.h.p. risikovurdering.

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 012. Revision: 3.0

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023