02_mere_quiz_stud_2

Studenterundervisning

Repetitionsspørgsmål

Dag 2 af 3
001

Hvad forstås der ved begrebet ’saturation’?


002

Redegør for hvordan en spatial saturation rent teknisk fungere?


003

I hvilke situationer vil det være formålstjenligt at anvende en spatial saturation?


004

Redegør for hvordan en kemisk saturation (Fat Sat) rent teknisk fungerer?


005

STIR-sekvensen og T2-TSE-FS-sekvensen er fra tid til anden konkurrerende sekvenser.

I hvilke situationer vil man foretrække den ene sekvens frem for den anden?


006

Forklar begreberne ’aktiv skærmning’ og ’passiv skærmning’


007

Pacemakerpatienter kan, som bekendt, ikke frit bevæge sig rundt i MR-området.

Hvilken ’gausslinie’ markerer grænsen mellem ’sikkert’ og ’usikkert’ område…


008

Redegør for hvordan en patient klargøres til MR…


009

Kan følgende patienter MR-scannes…


 • En patient med pacemaker
 • En patient med efterladte pacemaker-elektroder
 • En patient med ICD-enhed
 • En patient med hjerteklapprotese
 • En patient med aneurismeclips
 • En patient med neurostimulator
 • En patient med neuroshunt, eksempelvis en Codman Medos
 • En patient med kunstig hofte, indsat for 30 år side
 • En patient med kunstig hofte, indsat for 2 år side
 • En patient med kunstig hofte, indsat for 2 dage side
 • En patient med ørepiercing, næsepiercing, gonadenær piercing
 • En patient med tandbøjle, fyldninger eller ’togskinner’


010

En gravid patient skal MR-scannes - hvad gør du?


011

En klaustrofobisk patient skal MR-scannes - hvad gør du?


012

Hvordan bør en patient være påklædt under afvikling af en MR-scanning?


013

Hvorfor skal patientens vægt (og evt. højde) indskrives under patientregistreringen inden scanopstart?


014

Hvad er SAR?


015

Hvad kan man som operatør gøre for at reducere SAR?


016

Redegør for i hvilke situationer man anvender kontrastmidlerne Dotarem, Multihance og Gadovist.


017

I hvilket omfang er GFR bestemmende for hvor stor en kontrastmængde der skal anvendes?


018

Kan GFR-værdien bruges i alle kombinationer af vægt, køn og alder?


019

En nyresvækket patient er visiteret til en MR-scanning med kontrast – Hvad gør du?


020

En kontrastallergiker er visiteret til en MR-scanning med kontrast – Hvad gør du?


021

Redegør for hvordan en MR-scanner er opbygget: Body-coil, receiver-coil, gradientsystemer, shim-spoler, hovedmagnet, shielding, køling mm…


022

Hvilke opgaver (der er mange) varetager vores gradientsystem?


023

Hvad forstås ved begrebet quench?


024

Forklar begrebet superledning.


025

Hvilken funktion har et faradaybur?


026

Hvad er et artefakt?


027

Hvordan ser et ’wrap around artefaktet’ ud på et MR-billede?


028

I hvilket af snittets to retninger ses ’wrap around artefaktet’?


029

Hvordan opstår ’wrap around artefaktet’?


030

Hvordan fjernes ’wrap around artefaktet’?


031

Hvilke ulemper er der forbundet med at nedkæmpe et ’wrap around artefakt’ med ’et større FOV’?


032

Hvilke ulemper er der forbundet med at nedkæmpe et ’wrap around artefakt’ med ’oversampling’?


033

Hvordan ser et bevægelsesartefakt/ghosting ud på et MR-billede?


034

I hvilket af snittets to retninger forplantes bevæglsesartefaktet? Hvorfor?


035

Hvordan opstår bevæglsesartefaktet?


036

Hvordan kan bevæglsesartefaktet reduceres/fjernes? Minimum 20 gode forslag…


037

Hvordan ser et ’partiel volumen artefakt’ ud på et MR-billede?


038

Hvordan opstår ’partiel volumen artefaktet’?


039

Hvordan kan ’partiel volumen artefaktet’ reduceres?


040

Hvordan ser et ’chemical shift artefakt’ ud på et MR-billede?


041

I hvilket af snittets to retninger ses ’chemical shift artefaktet’? Hvorfor?


042

Hvordan opstår ’chemical shift artefaktet’?


043

Hvordan kan et ’chemical shift artefakt’ reduceres?


044

Hvor mange Hz udgør det kemiske skifte mellem protonernes precessionsfrekvens i henholdsvis fedt og vand?


045

Hvilken konsekvens har det for SNR og CS at båndbredden øges?


046

Hvordan ser et zipper-artefakt ud på et MR-billede?


047

Hvordan opstår zipper-artefakt?


048

Hvordan kan zipper-artefakt fjernes?


049

Hvad forstås ved begrebet magnetisk susceptibilitet?


050

Hvordan ser et susceptibilitetsartefaktet ud på et MR-billede?


051

Hvordan opstår susceptibilitetsartefaktet?


052

Hvordan kan susceptibilitetsartefaktet reduceres i styrke/omfang?


053

Kan susceptibilitetsartefaktet vendes til noget positivt og anvendes i en klinisk sammenhæng?