02_patient_skema_kuvoese

MR-sikkerhed

Kontrolskema - Kuvøse
Supplerende tjekskema

Dette tjekskema skal anvendes i forbindelse med afvikling af MR-scanninger i MR-kompatibel kuvøse. Nedenstående punkter gennemgås af personalet fra stamafdelingen. Alle punkter skal være opfyldt inden kuvøsen kan køres ind i MR-scanner-rummet.


 


Patientnavn:    ____________________________


CPR nummer:  ____________________________


 


  • MR-kompatible elektroder skal påsættes patienten
  • Saturationsmåler skal fjernes.
  • MR-kompatibel saturationsmåler skal påsættes (kan eventuelt lånes/hentes i MR-sektionen 3023, rum 45).
  • Kateter med termoføler skal fjernes
  • Magnetisk materiale på patienten og i kuvøsen skal fjernes (sikkerhedsnåle, kanyler, sakse, peaner mm)
  • Supplerende transportabelt overvågningsudstyr til saturation, puls og lignenede skal fjernes
  • Iltbomber samt beholdere til atmofærisk luft tjekkes for magnetisk kompatibilitet med en magnet. Kun nonmagnetiske iltbomber og beholdere med atmosfærisk luft må bringes ind i MR-scanner-rummet
  • Patienten skal være iført tøj uden metalknapper
  • Patienten skal have påsat ørepropper
Ovenstående liste er blevet gennemgået og godkendt af...


 

Læge: _____________________________


Sygeplejerske: ______________________


Dato:  _____________________________


 

For yderligere information - kontakt personalet i MR-scanneren på telefon 5-3361.

Ved spørgsmål vedrørende selve kuvøsen, kontakt teknikker Ole Olsen på telefon 5-1636.


Dato: 11.02.2020

Udarbejdet af: LOC

Review: Overlæge Peter Gideon
Bo Haugaard Jørgensen

Utopia Group

Ved Skovgærdet 64B

2750 Ballerup

Telefon: 5176-6842

info@mrscanning.com

Copyright © All Rights Reserved

Utopia Group

2008-2020