037_sikkerhed_orbita

Fremmedlegeme i orbita

Problemstilling

Fremmedelegeme i orbita

Screening

Patienten udspørges om, hvorvidt denne på nået tidspunkt har fået en metalsplint i øjet. Er dette ikke tilfældet, kan patienten umiddelbart MR-scannes (med mindre andre forhold kontraindicerer dette). Hvis patienten ikke med sikkerhed kan afvise, at han/hun på noget tidspunkt har fået en metalsplint i øjet, skal den udvidede screeningsprocedure følges.

Udvidet screeningsprocedure

Hvis patienten har været udsat for en øjenskade med involvering af metalsplinter, skal patienten kunne redegøre for, om metalfremmedlegemet efterfølgende er blevet fjernet. 


Hvis patienten kan bekræfte, at metalfremmedlegemet er blevet fjernet, kan patienten umiddelbart MR-scannes (med mindre andre forhold kontraindicerer dette).


Hvis det ikke med sikkerhed kan fastslås, om fremmedlegemet er blevet fjernet, skal patienten have foretaget en PA + lateral røntgenoptagelse af orbitae. På PA-optagelsen skal orbitaes nederste begrænsning være friprojiceret af pars petrosa (15 grader caudo-craniel strålegang i forhold til meato-infra-orbital-linien).


Hvis der ikke ses metalfremmedlegemer på røntgenoptagelsen, kan patienten umiddelbart MR-scannes (med mindre andre forhold kontraindicerer dette). Hvis det konstateres, at der er et metal-fremmedlegeme i orbita, skal en radiolog kontaktes mhp risikovurdering samt stillingtagen til om patienten kan scannes.

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 037. Revision: 3.8

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.12.2023

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2026