03_info_slew_rate

Håndtering af slew rate

Scannerdata

På samtlige 7 MR-scannere (RH) vil slew rate maksimalt kunne antage værdien 200 T/m/s pr. akse. Ved samtidig anvendelse af flere gradienter vil slew rate, teoretisk betragtet, maksimalt kunne antage værdien 346 T/m/s (vektorsum).


Sikkerhedsforskrift     

For patienter med visse implantater gælder det, at MR-scanning skal afvikles under hensyntagen til den anvendte slew rate...


Eksempler fra 3 forskellige datablade samt fortolkning af disse...


Eksempel 1

Codman MicroSensor

Maksimale slew rate: 170 T/m/s

Fortolkning: Individuel risikovurdering af sikkerheden er nødvendig (se specifikke instruks)


Eksempel 2

InterStim fra Medtronoc

Maksimale slew rate: 200 T/m/s

Fortolkning: Der må ikke afvikles vinklede snit samt DWI


Eksempel 3

Loop Recorder - Reveal LINQ

Maksimale slew rate: 200 T/m/s pr. akse

Fortolkning: Patienten kan MR-scannes uden restrektioner