03_mere_quiz_stud_3

Studenterundervisning

Repetitionsspørgsmål

Dag 1 af 3

  

 


001

Efter hvilke 4 kvalitetskriterier bedømmes billedkvaliteten almindeligvis?


002

Hvordan fungerer en STIR-sekvens?


003

Hvordan fungerer en ’Fat Sat’-sekvens?


004

I hvilke situationer vil en Fat-Sat-sekvens typisk ikke fungere optimalt?


005

Forklar begreberne LKO og RO.


006

Forklar begreberne SD, SNR og CNR.


007

Med hvilke scanparametre kan man optimere billedkontrasten i et MR-billeder (extrinsic contrast parametre)?


008

Definer begrebet billedstøj?


009

Hvad forstås ved begreberne lavkontrastopløsning og højkontrastopløsning?


010

Hvilke scanparametre influerer på støjniveauet (SNR) i billedet?


011

Hvilke scanparametre kan tages i anvendelse, hvis den rumlige opløsning ønskes forbedret?


012

Hvilken TR-værdi vil du vælge i en SE-sekvens, hvis du ønsker at skabe T1-vægtning i dine billeder (ydergrænser og optimum)? Hvorfor?


013

Hvilken TR-værdi vil du vælge i en SE-sekvens, hvis du ønsker at skabe T2-vægtning i dine billeder? Hvorfor?


014

Beskriv sammenhængen mellem valg af TR og SNR.


015

Beskriv sammenhængen mellem valg af TR og LKO i et T1-vægtet billede.


016

Hvilken konsekvens har en ændret feltstyrke på valg af TR?


017

Hvilken TR-værdi vil man typisk vælge ved afvikling af følgende sekvenser: STIR, T1-Flair og T2-Flair? Hvorfor?


018

Hvilken TE-værdi vil du vælge ved afvikling af en SE-sekvens, hvis du ønsker at skabe et T1-vægtet billede? Hvorfor?


019

Hvilken TE-værdi vil du vælge ved en SE-sekvens, hvis du ønsker at skabe et T2-vægtet billede? Hvorfor?


020

Beskriv sammenhængen mellem valg af TE og konsekvensen af dette i forhold til T1w i billedet.


021

Beskriv sammenhængen mellem valg af TE og konsekvensen af dette i forhold til T2w i billedet.


022

Beskriv sammenhængen mellem valg af TE og SNR.


023

Hvilken konsekvens har en ændret feltstyrke på valg af TE?


024

Hvilken TE-værdi vil man typisk vælge ved afvikling af følgende sekvenser: STIR, T1-Flair og T2-Flair…


025

Forklar begrebet ’phase chancellation imaging’ (in phase/out of phase).


026

Beskriv procesen/arbejdsgangen ’slice selection’…


027

Beskriv hvordan snittykkelsen rent teknisk kontroleres/justeres af systemet.


028

Hvorfor er snitprofilen klokkeformet og ikke rektangulær?


029

Hvilke muligheder har operatøren for at optimere snitprofilen, så denne bliver mindre ’udflydende’?


030

Hvordan defineres et snit tykkelse?


031

Hvorfor skal der scannes med gab mellem snittene?


032

Hvad forstås ved henholdsvis seriel ’scanafvikling’ og ’interleaved scanafvikling’?


033

Hvilken indflydelse har valg af snittykkelse på RO?


034

Hvilken indflydelse har valg af snittykkelse på SNR?


035

Hvilken indflydelse har valg af snittykkelse på LKO?


036

Hvilken indflydelse har valg af snittykkelse på scantiden?


037

Hvilken indflydelse har valg af snittykkelse på billedvægtningen?


038

Hvilken indflydelse har valg af snittykkelse på graden af PV i billedet?


039

Hvordan kan PV-artefaktet opløses?


040

Hvordan kontrollerer operatøreren antallet af samplinger i en read-out-periode?


041

Du øger billedets fasematrice fra 256 til 512, hvilken effekt har det på SNR, LKO, RO, TA samt mængden af artefakter i billedet?


042

Du øger billedets frekvensmatrice fra 256 til 512, hvilken effekt har det på SNR, LKO, RO, TA samt mængden af artefakter i billedet?


043

Du ændrer din matrice fra 512 x 512 til 256 x 256 – hvor meget øges SNR i billedet? Hvor mange NEX skulle du have haft anvendt, hvis samme effekt skulle opnås med NEX?


044

Har forøget matrice betydning for SAR


045

Du reducerer dit FOV fra 400 mm til 200 mm. Ændres antallet af linjer i K-space og ændres linjeincrementet?


046

Du øger FOV fra 400 mm til 200 mm, hvilken effekt har det på SNR, LKO, RO, TA samt på mængden af artefakter i billedet?


047

Beskriv fænomenet aliasing - Hvordan ser det ud, hvordan opstår det og hvordan fjernes det?


048

Du øger antallet af NEX fra 2 til 3, hvilken effekt har det på SNR, LKO, RO, TA samt på mængden af artefakter i billedet…


049

Forklar fænomenet ’phase oversampling’ og redegør for i hvilke situationer man kan anvende denne parameter…