03_patient_skema_pacemaker

Kontrolskema - Pacemaker
Supplerende kontrolskema til brug for pacemakerpatienter


Dette skema skal udfyldes af pacemakerambulatoriet
Patientnavn:     _____________________________


CPR nummer:  _____________________________


 


Patienten har fået undersøgt kompatibilitet af sin pacemaker, og at patienten kan MR-scannes uden risiko. Det kan ligeledes bekræftes, at pacemakeren er sat til fast rytme som beskrevet i PVI. MR-scanningen kan således afvikles uden skærpet overvågning.


 


Proceduren er udført af:        ________________________


Dato for udført procedure:     ________________________


 


Patienten bedes sendt til pacemakerambulatoriet, afdeling 2012, efter endt MR scanning...


De venligste hilsner

Pacemakerambulatoriet, afdeling 2012


Bo Haugaard Jørgensen

MR sektionen 3023

Telefon: 5-1659

Rev.: 2.0  (01.01.2020)