043_sikkerhed_baklofen_pumpe

Baklofenpumpe

Medtronic

Fabrikat/model

Fabrikat: Medtronic


Denne vejledning er gældende for følgende pumpemodeller...

  • SynchroMed EL (type 8615, 8616, 8617, 8618 og 8627)
  • SynchroMed II (type 8632 og 8637)


Vejledning

Som udgangspunkt kan patienter med ovennævnte pumpetype MR-scannes i tunnelscanner med horisontalt magnetfelt ved feltstyrkerne 1,5 Tesla og 3,0 Tesla.  Der må dog maksimalt MR-scannes i 30 minutter, hvorefter en køletid på 60 minutter anbefales. Efter de 60 minutters køletid kan der igen scannes i 30 minutter.


Baklofenpumpen skal ikke slukkes inden opstart af MR-scanning. Efter afsluttet MR-scanning skal pumpens funktion kontrolleres af neuromedicinsk afdeling. Kontakt til neurologisk afdeling kan ske på telefon 5-8104, 5-6518 og 5-9840.


Inden scanopstart skal patienten informeres om, at der vil kunne opleves regional opvarmning i området, hvor pumpen er placeret, og at patienten skal kontakte operatøren hvis denne varmefornemmelse indtræder.


Operatøren skal inden scanafvikling vurdere om baklofenpumpen (største flade) ligger vinkelret på MR-scannerens z-akse. I fald det konstateres, at pumpen ligger vinkelret på z-aksen, må det forventes at pumpen permanent sættes ud af drift hvis MR-scanningen gennemføres.


MR-scanning af patienter med baklofenpumpe (ovennævnte modeller) kan MR-scannes uden forudgående kontakt til radiolog. I fald baklofenpumpen står vinkelret på z-aksen skal en radiolog dog involveres.

Risiko for driftsstop

Baklofenpumpen stopper almindeligvis når patienten placeres i MR-scanneren, hvilket medfører, at medicininjektionen suspenderes så længe patienten er placeret i scanneren. Oftest går pumpen automatisk i gang igen senest 20 minutter efter at patienten har forladt scannerrummet. I sjældne tilfælde vil pumpefunktionen dog første være normaliseret efter 2-24 timer. Hvis pumpen har stået vinkelret på z-aksen under scanafviklingen må permanent driftsstop kunne forventes.

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 043. Revision: 10.0

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Review: Overlæge Peter Gideon og overlæge Karen Schreiber

Dato: 01.08.2020

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022