045_sikkerhed_svan_ganz

Arterielt (pulmonalis) kateter

Swan Ganz kateter

Edwards Lifesciences

Problemstilling

Arterielt (pulmonalt) kateter

Swan Ganz kateter med termoføler

Edwards Lifesciences

MR sikkerhed

Swan Ganz kateter med termoprobe er af producenten erklæret for værende MR-Unsafe.


Vores erfaring med Swan Ganz katetre med termomåler er, at kontakten kan blive så varm under scanafvikling, at den kan forårsage regulære forbrændinger. Der kan således ske skade på såvel patienten som på dennes omgivelser, eksempelvis andre katetre. Swan Ganz katetre med temperaturmåler skal således fjernes inden opstart af MR-scanningen.


Hvis MR-scanningen er af uopsættelig akut karakter, og det i øvrigt ikke er muligt at fjerne kateteret inden scanopstart, skal dette isoleres fra patienten. Selve kateterkontakten skal isoleres fra såvel patienten som fra dennes omgivelser (kathetre mm.)

Kilde

Produktinformation fra producenten

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 045. Revision: 4.8

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023