051_sikkerhed_elektrode

Efterladte pacemakerelektrode

af ukendt fabrikat

Produkt

Denne procedure er gældende for efterladte pacemakerelektroder

af ukendt fabrikat.

MR sikkerhed

UNSAFE

Bemærk

MR scanning af patienter med ’efterladte’ pacemakerelektrode er et ekstraordinært tilbud, som kun kan tilbydes, når andre diagnostiske muligheder er udtømt. Patienter med 'efterladte' pacemakerelektroder må kun bookes til MR-scanning i fald følgende kriterier er opfyldt...


  • Undersøgelsen  ønskes  gennemført på vital indikation
  • Undersøgelsen er konfereret med Overlæge Peter Gideon
  • Der skal foreligger en IFU for aktuelle elektrode


Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 051. Revision: 3.0

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Review: Overlæge Peter Gideon

Dato: 01.08.2020

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022