052_sikkerhed_piercing

Piercing

Problemstilling

Piercing

Screening

En piercing skal som udgangspunkt fjernes inden opstart af en MR-scanning. Er det forbundet med uforholdsmæssigt meget besvær, at fjerne en piercing, som er placeret uden for FOV, kan piercingen blive siddende - hvis denne er fremstillet af et ikke ferromagnetisk materiale. Hvorvidt en piercing er ferromagnetisk kan bestemmes ved test med en lille stangmagnet.


Er piercingen placeret således, at en sikkerhedsundersøgelse af denne kan krænke patientens blufærdghed, skal en person af samme køn som patienten, være til stede under inspektionen.


En nonmagnetisk piercing er således ikke kontraindikation til MR-scanning. Patienter med nonmagnetisk piercingen skal informeres om, at der skal gives besked til operatøren, hvis der under scanningen mærkes ubehag (eventuelt varme).


Ovenstående er gældende for såvel 1,5 Tesla som 3,0 Tesla

Skærpet overvågning

Patienten skal orienters om, at hvis der mærker varme i regionen omkring piercingen, skal operatøren kontaktes øjeblikkeligt. Den igangværende scanning afbrydes. Fornyet MR-scanning kan iværksættes når patientens piercing er blevet fjernet.

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 052. Revision: 2.8

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023