066_sikkerhed_kemo_infuserpumpe

Imfuserpumpe (plast)

Til kontinuerlig injektion af kemo

Fabrikat/model

Infuserpumpe (plast) + Port-A-Cath

Til kontinuerlig injektion af kemo

MR-sikkerhed

Ingen restriktioner

Håndtering af pumpe

Systemet må ikke skilles ad.

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 066 Revision: 1.5

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Review: Karen Anna Vestergaard Riis-Pedersen, RH - Onk 5014

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023