06_mere_ophold_generelt

Ophold i MR området

Personale generelt
Regler for personale der opholder sig i MR-området

Inden Du går ind i MR-undersøgelsesrummet skal du sikre dig følgende…


  • Dine lommer skal være tømt for alle metalgenstande (nøgler, mønter mm)
  • Du må ikke have ur på
  • Magnetkort må ikke komme ind i MR-scanneren (de bliver ødelagt)
  • Telefoner skal efterlades uden for MR-undersøgelsesrummet
  • Du må ikke gå ind i MR-undersøgelsesrummet hvis du er gravid
  • Hvis du har pacemaker, må du hverken opholde dig i MR-scannerrummet eller i de tilstødende lokaler (mærket med ’pacemaker – ingen adgang’)
  • Hvis du har indopereret metal i kroppen (hjerteklapproteser, aneurisme-clips mm), skal du rådføre dig med MR-personalet inden du begiver dig ind i MR-undersøgelsesrummet. En række metalimplantater kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
  • Hvis du har været udsat for en skudlæsion, så skal du rådføre dig med MR-personalet inden du begiver dig ind i MR-undersøgelsesrummet. Disse metaldele kan udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko.
  • Alt metal skal holdes uden for undersøgelsesrummet
  • MR-rummene samt tilstødende lokaler skal være aflåst så snart disse forlades, således at patienter og pårørende ikke udsættes for en utilsigtet risiko


Gyldighed

Aktuelle procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter.


Information

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Review: Professor Carsten Thomsen

Senest opdateret: 01.01.2020

Næste opdatering: 01.01.2022.