06_mere_ophold_generelt

MR-sikkerhed

Ophold i MR området

Personale generelt
Regler for personale der opholder sig i MR-området

Inden Du går ind i MR-undersøgelsesrummet skal du sikre dig følgende…


  • Dine lommer skal være tømt for alle metalgenstande (nøgler, mønter mm)
  • Du må ikke have ur på
  • Magnetkort må ikke komme ind i MR-scanneren (de bliver ødelagt)
  • Telefoner skal efterlades uden for MR-undersøgelsesrummet
  • Du må ikke gå ind i MR-undersøgelsesrummet hvis du er gravid
  • Hvis du har pacemaker, må du hverken opholde dig i MR-scannerrummet eller i de tilstødende lokaler (mærket med ’pacemaker – ingen adgang’)
  • Hvis du har indopereret metal i kroppen (hjerteklapproteser, aneurisme-clips mm), skal du rådføre dig med MR-personalet inden du begiver dig ind i MR-undersøgelsesrummet. En række metalimplantater kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
  • Hvis du har været udsat for en skudlæsion, så skal du rådføre dig med MR-personalet inden du begiver dig ind i MR-undersøgelsesrummet. Disse metaldele kan udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko.
  • Alt metal skal holdes uden for undersøgelsesrummet
  • MR-rummene samt tilstødende lokaler skal være aflåst så snart disse forlades, således at patienter og pårørende ikke udsættes for en utilsigtet risiko


Gyldighed

Denne procedure er alene gældende for MR-sektionen på Rigshospitalet. Aktuelle procedure kan naturligvis anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter.


Information

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Review: Professor Carsten Thomsen

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2020

Dato: 01.01.2022.  Rev. : 6.0 (015) [o]
Bo Haugaard Jørgensen

Utopia Group

Ved Skovgærdet 64B

2750 Ballerup

Telefon: 5176-6842

info@mrscanning.com

Copyright © All Rights Reserved

Utopia Group

2008-2020