078_sikkerhed_pacemaker

MR-sikkerhed

Pacemaker og ICD

Implantat

Pacemaker og ICD

Feltstyrke

Alene 1,5 Tesla

Overordnet

MR scanning af patienter med pacemaker og ICD er et ekstraordinært elektivt tilbud til de kliniske afdelinger, som kun kan tilbydes, når andre diagnostiske muligheder er udtømt. Patienter med pacemaker og ICD må kun sættes til undersøgelse efter konferering med læge fra radiologisk klinik.

Arbejdsgange

1. Standardprocedure for håndtering af patienter med pacemaker og ICD


 • Patienter med pacemaker og ICD skal, som udgangspunkt, MR-scannes i rum 47 på fredage i tidsrummet 8:00 til 12:00. Personale fra pacemakerambulatoriet varetager, som udgangspunkt, al arbejde omkring MR-sikkerhed (i relation til pacemaker og ICD), patientovervågning og patienthåndteringen (i relation til pacemaker og ICD).
 • Pacemakerens og ICD-enhedens MR-kompatibilitet undersøges af personalet på pacemakerambulatoriet. Pacemakeren og ICD-enheden undersøges alene for 1,5 Tesla-kompatibilitet.
 • Inden afvikling af MR-scanningen sættes pacemakeren på fast hjertefrekvens. Denne procedure udføres af personalet på pacemakerambulatoriet.


2. Hjerte (PM) med egen rytme, planlagt, uden for tidsvinduet fredag i tidsrummet 8:00-12:00


 • Pacemakerens MR-kompatibilitet undersøges af personalet på pacemakerambulatoriet
 • Pacemakeren undersøges alene for 1,5 Tesla-kompatibilitet
 • Inden afvikling af MR-scanningen, sættes pacemakeren på fast hjertefrekvens. Denne procedure udføres af personalet på pacemakerambulatoriet.
 • Først når personalet fra pacemakerambulatoriet har kvitteret for ovenstående, kan patienten MR-scannes.
 • Skærpet overvågning ikke nødvendigt.
 • Efter endt MR-scanning returneres patienten til pacemakerambulatoriet - afdeling 3143 (tidligere 2012). Dette skal ske inden 14:45, fredag dog 14:15.


3. Hjerte (PM) uden egen rytme, planlagt, uden for tidsvinduet fredag i tidsrummet 8:00-12:00


 • Som ovenstående (punkt 2), dog med følgende tilføjelse…
 • Skærpet overvågning er nødvendig, da sandsynligheden for hjertestop under afvikling af scanningen er til stede (omend denne er yderst begrænset). Læge fra stamafdelingen skal således følge patienten. Under MR-scanningen skal stamafdelingens læge overvåge patientens pulsoxymetrikurve, samt reagere ved tegn på arytmi. Ved tegn på livstruende arytmi tilkaldes hjertestop. I fald en læge fra stamafdelingen ikke er til stede ved scanopstart, aflyses aktuelle undersøgelse.
 • Patienter med pacemaker (hvor hjertet ikke har egen rytme), skal være tilknyttet en stamafdeling på Rigshospitalet. Patienter fra andre hospitaler kan således kun MR-scannes såfremt disse overflyttet til spacialespecifik klinik på Rigshospitalet.


4. Arbejdsgang - ICD (hvis patienten ikke kan MR-scannes fredag i tidsrummet 8:00-12:00)


 • Som ovenstående (punkt 3)…


5. Patienter med liggende transport fra andre hospitaler (uden for tidsrummet fredag 08:00-12:00)


 • PacePatienten transporteres direkte til MR-scannerrummet.
 • MR-operatøren tilkalder pace-teknikker fra kardiologisk laboratorium inden scan-opstart med henblik på programmering af pacemaker.
 • Efter endt MR-scanning tilkaldes igen en pace-teknikker. Pacemakeren aflæses og reprogrammeres.


6. Arbejdsgang ved akut MR scanning af pacemakerpatient i dagarbejdstiden


 • PaceStamafdelingen kontakter pacemakerambulatoriet på telefon 5-1772 (alt. 5-8523)
 • Pacemakerens MR-kompatibilitet undersøges af personalet på pacemakerambulatoriet.
 • Hvis MR-scanning skønnes sikker, følges proceduren for rekv. af akut MR-scanning (punkt 7).


7. Arbejdsgang ved akut MR scanning af pacemakerpatient i vagten


 • Stamafdelingen kontakter vagthavende reservelæge på afd. B på telefon 5-1699
 • Pacemakerens MR-kompatibilitet undersøges af personalet på pacemakerambulatoriet.
 • Hvis MR-scanning skønnes sikker, følges proceduren for rekv. af akut MR-scanning.
 • Patienten skal ledsages i henhold til PVI fra klinik B.
 • Efter endt MR-scanning returneres patienten til stamafdelingen, med mindre andet er aftalt stamafdeling og B-reservelægen (5-1699) imellem.


Telefon

 • Pacemaker ambulatoriet: 5-1772
 • 1. reservelæge: 5-1699
 • Tidsbestillingen: 5-2023
 • MR-scanneren: 5-3415

Fax

 • Pacemaker ambulatoriet: 5-3343
 • Tidsbestillingen: 5-2695

Gyldighed

Denne procedure er alene gældende for MR-sektionen på Rigshospitalet. Aktuelle procedure kan naturligvis anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter.

Information

Procedure 078. Revision: 18.0

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Review: Overlæge Vibeke Andree Larsen, pacemakerambulatoriet og tidsbestillingen

Dato: 09.02.2018

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2020

Bo Haugaard Jørgensen

Utopia Group

Ved Skovgærdet 64B

2750 Ballerup

Telefon: 5176-6842

info@mrscanning.com

Copyright © All Rights Reserved

Utopia Group

2008-2020