078_sikkerhed_pacemaker

Pacemaker og ICD

Implantat

Pacemaker og ICD

Feltstyrke

1,5 Tesla

Overordnet

MR scanning af patienter med pacemaker og ICD er et ekstraordinært elektivt tilbud til de kliniske afdelinger, som kun kan tilbydes, når andre diagnostiske muligheder er udtømt. Patienter med pacemaker og ICD må kun sættes til undersøgelse efter konferering med radiolog.

Arbejdsgange

Arbejdsgangen omkring MR-scanning af aktuelle patientkategori fastlægges lokalt. Arbejdsgangen kunne eksempelvis være som følger...


  • Personale fra kardiologisk afdeling/pacemakerambulatoriet varetager, som udgangspunkt, al arbejde omkring MR-sikkerhed, patientovervågning og patienthåndteringen.
  • Pacemakerens og ICD-enhedens MR-kompatibilitet undersøges af personalet på kardiologisk afdeling/pacemakerambulatoriet.
  • Pacemakeren og ICD-enheden undersøges alene for 1,5 Tesla-kompatibilitet.
  • Inden afvikling af MR-scanningen sættes pacemakeren på fast hjertefrekvens. Denne procedure udføres af personalet på pacemakerambulatoriet.


Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 078. Revision: 18.0

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2020

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022