07_mere_ophold_rengøring

Ophold i MR området

Rengøringspersonale
Rengøringspersonale tilknyttet MR-sektionen

Kun rengøringspersonale som er autoriseret til at arbejder i MR-området må varetage den daglige rengøring. For at kunne autoriseres til at arbejde i MR-området uden opsyn, skal aktuelle medarbejder have modtaget undervisning i MR-sikkerhed, skal kunne fremvise et MR-kontrolskema uden sikkerhedskompromitterende an- mærkninger samt have bestået en MR-sikkerheds-test…


1. Undervisning

Alle medarbejdere fra rengøringsafdelingen, som har deres gang i MR-afsnittet, skal have modtaget undervisning i basal MR-sikkerhed leveret af en radiograf tilknyttet MR-afsnitte.


Følgende emner vil blive gennemgået…


  • Generelle regler for ophold i MR-området
  • Sikkerhedsscreening
  • MR-kontrolskemaet
  • Biologiske effekter af statiske magnetfelter
  • Udvalgte sikkerhedsprocedurer gennemgås
  • Forholdsregler ved graviditet
  • Projektileffekten
  • Eksempler på UTH
  • Procedurer for hjertestop og brand i MR-sektionen
  • Quench


2. Kontrolskema

Inden en medarbejder fra rengøringsafdelingen kan varetage de daglige rengøringsopgaver i MR-sektionen, skal aktuelle medarbejder, sammen med en radiograf tilknyttet MR-afsnittet, udfylde et MR-kontrolskema. Det udfyldte og attesterede kontrolskema skal  efterfølgende opbevares af rengøringsafdelingen. Kontrolskemaet skal kunne forevises på forlangen.


3. Sikkerhedstest

Inden en autorisation til frit og ubegrænset ophold i MR-området kan gives, skal der bestås en test i MR-sikkerhed. Testen udarbejdes af medarbejder i MR-afsnittet. Testen afvikles under overvågning af ledende medarbejder i rengøringsafdelingen. Testen, som afvikles over 15 minutter, rettes af ledende medarbejder i rengøringsafdelingen efter facitliste udarbejdet af MR-sektionen. Testen skal kunne besvares uden fejl for at autorisation kan gives. Den beståede test opbevares efterfølgende i rengøringsafdelingen og skal kunne forevises på forlangen.


Gyldighed

Aktuelle procedure kan naturligvis anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter.


Information

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Review: Professor Carsten Thomsen

Senest opdateret: 01.01.2020

Næste opdatering: 01.01.2022