08_05_patient_kontrast_clariscan

Administration af kontraststofferClariscan

Anvendelsesområde x

  • Kontrastforstærkning ved MRI.
  • Kraniel og spinal patologi: Hjernetumor, tumor i rygmarv og det omgivende væv, intervertebral diskusprolaps, infektionssygdomme.
  • Helkrops MRI: Abdominal patologi (primære og sekundære levertumorer), renal patologi (follow-up af nyretransplantation), kardiel patologi (follow-up af hjertetransplantation), osteo-artikulær patologi (knogle- og bløddelstumorer, synovialsygdomme).
  • Magnetisk resonans angiografi.
  • Indikationer for kraniel og hel-krops MRI er analoge til kontrastforstærkede CT-scanninger.
  • Undersøgelse med Dotarem® er et supplement til eksisterende og etablerede undersøgelsesteknikker.
  • Børn: Alle indikationer med undtagelse af angiografi.

Bemærk

Må kun anvendes, når den diagnostiske information er essentiel og ikke tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MRI.

Dosering

Voksne og børn > 2 år. 0,1 ml (0,05 mmol)/kg legemsvægt i.v.

  • De angivne doser må ikke overskrides.
  • Dosis kan evt. gentages hos patienter med normal nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion

Hvis GFR 0-30 ml/min skal der skal være mindst 7 dage mellem to injektioner. Det anbefales at vurdere nyrefunktionen før indgift af kontraststof. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes

Kontraindikation

Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for benzylalkohol, da små mængder benzylalkohol kan frigøres fra gadobensyre under opbevaring. 

Kilde

pro.medicin.dk - 22.08.2020