08_06_patient_kontrast_multihance

Administration af kontraststofferMultihance

Anvendelsesområde x

Lever

Bemærk

Må kun anvendes, når den diagnostiske information er essentiel og ikke tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MRI.

Dosering

Voksne og børn > 2 år. 0,1 ml (0,05 mmol)/kg legemsvægt i.v.

  • De angivne doser må ikke overskrides.
  • Dosis kan evt. gentages hos patienter med normal nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion

Hvis GFR 0-30 ml/min skal der skal være mindst 7 dage mellem to injektioner. Det anbefales at vurdere nyrefunktionen før indgift af kontraststof. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes

Kontraindikation

Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for benzylalkohol, da små mængder benzylalkohol kan frigøres fra gadobensyre under opbevaring. 

Kilde

pro.medicin.dk - 22.08.2020