100_sikkerhed_silver_coated_catheter

Sølvbelagt Foley-kateter

Fabrikat/model

Patienter som bærer sølvbelagt Foley-kateter, kan som udgangspunkt MR-scannes, uden at dette kompromitterer MR-sikkerheden. Dog skal følgende forholdsregler efterleves…


  • Den del af kateterets sølvbelægning som er synlig for det blotte øje (uden for patienten) skal isoleres fra patienten med en stofble.
  • Den luftventilfjeder som er indstøbt i kateterets ene ben, kan være let ferro-magnetisk. Dette forhold er sjældent forbundet med sikkerhedsmæssige problemer.
  • Patienten skal instrueres i at kontakte MR-operatøren under scanningen, hvis der i området omkring kateteret føles varme eller anden ubehag...

Statisk feltstyrke

Ingen restrektioner

Scannerarkitektur

Ingen restrektioner

Spatial gradient

Ingen restrektioner

Slew rate (Gr)

Ingen restrektioner

SAR

Ingen restrektioner

B1+rms

Ingen restrektioner

Coil type

Ingen restrektioner

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 100. Revision: 1.8

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023