101_sikkerhed_nerv_vagus

Nervus vagus stimulator

Model: 102, 103 og 104

Cybertronics, LivaNova

Fabrikat/model

Nervus Vagus Stimulator / VNS Therapy System

Fabrikat: Cybertronics / LivaNova


Instruksen er gældende for modellerne...

Puls 102, Puls Duo 102R, Demi Puls 103, Demi Pulse Duo 104


Link til model 100C og 101

Link til model Aspire HC 105 og Aspire SR 106

Link til model Sentiva 1000

Link til procedure 356: Fejlplaceret neurostimulator

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla  og 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Horisontalt felt  / Cylindrisk gantryarkitektur / Kun proton-billeddannelse

Spatial gradient

3000 Gauss/cm alt. 30 T/m

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse

SAR

Head: Maksimalt 3,2 W/kg

Body: Maksimalt 2,0 W/kg

Normal Operation Mode (First Mode er ikke tilladt)


Ved anvendelse af Transmit-body-coil må den maksimale sekvenstid inden for et tidsvinkue på 30 minutter, ikke overstige 15 minutter. Ved anvendelse af lokale T/R-coils er der inge restriktioner i forhold til maksimal sekvenstid

B1+rms

Ikke oplyst

Coil type

T/R-head-coil og T/R-extremitetscoil

Administration

Patientens stamafdeling er ansvarlig for, at der indgås forhåndsaftale med epilepsiklinik/specialklinik, om håndtering af neurostimulatoren før og efter MR-scanningen.


Neurostimulatoren skal være slukket under scanningen (Stimulation: OFF). Håndtering af stimulatorens driftsindstillinger iøvrigt (Sensing: OFF), varetages af epilepsiklinik/specialklinik.


Neurostimulatoren skal være placeret mellem C7 og TH8 på venstre side af patienten. Hvis neurostimulatoren ikke er palperbar, skal dennes placering bestemmes ud fra et konventionelt røntgenbillede.


Der må ikke scannes i området C7-TH8

Der må kun scannes hoved, knæ, fod og fodled


Patienter med neurostimulator vil ofte medbringe magnetstyringsværktøj til egenkontrol af stimulatoren. Disse magneter må ikke medbringes i scannerrummet…


Skærpet overvågning er påkrævet. Patienten skal instrueres i at kontakte MR-operatøren under scanningen, hvis der i området omkring neurostimulatoren føles smerte, varme eller anden ubehag.

Defekt leder

Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges uden yderligere restriktioner

Efterladt leder > 2cm

Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges uden yderligere restriktioner

Efterladt leder < 2cm

Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges med følgende lempelse...

Der kan anvendes T/R-body-coil (den indbyggede)

Artefakter

Intet at bemærke

Temperaturstigning

Intet at bemærke

Kilde

Produktinformation fra  Cybertronics (Oktober 2017)

MRI Guidelines for VNS Therapy / Leverandørinformation (2019)

Reference: Ref_052_002_VNS_therapy_system

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 101. Revision: 9.2

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 19.12.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023