101_sikkerhed_nerv_vagus

Nervus vagus stimulator

Model: 102, 103 og 104

Cybertronics, LivaNova

Fabrikat/model

Nervus Vagus Stimulator / VNS Therapy System

Fabrikat: Cybertronics / LivaNova


Instruksen er alene gældende for modellerne...

 • Puls 102
 • Puls Duo 102R
 • Demi Puls 103
 • Demi Pulse Duo 104


Links til andre modeller...


  Statisk feltstyrke

  1,5 Tesla  og 3,0 Tesla

  Scannerarkitektur

  Horisontalt felt  / Cylindrisk gantryarkitektur / Kun proton-billeddannelse

  Spatial gradient

  3000 Gauss/cm alt. 30 T/m

  Slew rate (Gr)

  200 T/m/s pr. akse

  SAR

  Head: Maksimalt 3,2 W/kg

  Body: Maksimalt 2,0 W/kg

  Normal Operation Mode (First Mode er ikke tilladt)


  Ved anvendelse af Transmit-body-coil må den maksimale sekvenstid inden for et tidsvinkue på 30 minutter, ikke overstige 15 minutter. Ved anvendelse af lokale T/R-coils er der inge restriktioner i forhold til maksimal sekvenstid

  B1+rms

  Ikke oplyst

  Coil type

  T/R-head-coil og T/R-extremitetscoil

  Administration

  Patientens stamafdeling er ansvarlig for, at der indgås forhåndsaftale med epilepsiklinik/specialklinik, om håndtering af neurostimulatoren før og efter MR-scanningen.


  Neurostimulatoren skal være slukket under scanningen (Stimulation: OFF). Håndtering af stimulatorens driftsindstillinger iøvrigt (Sensing: OFF), varetages af epilepsiklinik/specialklinik.


  Neurostimulatoren skal være placeret mellem C7 og TH8 på venstre side af patienten. Hvis neurostimulatoren ikke er palperbar, skal dennes placering bestemmes ud fra et konventionelt røntgenbillede.


  Der må ikke scannes i området C7-TH8

  Der må kun scannes hoved, knæ, fod og fodled


  Patienter med neurostimulator vil ofte medbringe magnetstyringsværktøj til egenkontrol af stimulatoren. Disse magneter må ikke medbringes i scannerrummet…


  Skærpet overvågning er påkrævet. Patienten skal instrueres i at kontakte MR-operatøren under scanningen, hvis der i området omkring neurostimulatoren føles smerte, varme eller anden ubehag.

  Defekt leder

  Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges uden yderligere restriktioner

  Efterladt leder > 2cm

  Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges uden yderligere restriktioner

  Efterladt leder < 2cm

  Ovenstående sikkerhedsvejledning kan følges med følgende lempelse...

  Der kan anvendes T/R-body-coil (den indbyggede)

  Artefakter

  Intet at bemærke

  Temperaturstigning

  Intet at bemærke

  Kilde

  Produktinformation fra  Cybertronics (Oktober 2017)

  MRI Guidelines for VNS Therapy / Leverandørinformation (2019)

  Reference: Ref_052_002_VNS_therapy_system

  Gyldighed

  Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

  Information

  Procedure 101. Revision: 9.2

  Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

  Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

  Dato: 19.12.2021

  Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023