103_sikkerhed_foedesonde

Fødesonde med røntgenmarkør

MR sikkerhed

Der foreligger ingen indberetninger om, at en fødesonde med røntgenfast markør skulle have forvoldt skade på en patient under afvikling af MR-scanning. Fødesonde med røntgenfast markør udgør således IKKE en sikkerhedsrisiko. MR-scanning af patienter, der har fået anlagt fødesonde med røntgenmarkør, kan således afvikles uden forudgående kontaktet til radiolog. Ovenstående er gælden for såvel 1,5 Tesla-MR som 3,0 Tesla-MR.

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 103. Revision: 2.8

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023