104_sikkerhed_hagl

Hagl i kroppen

Problemstilling

Hagl i kroppen

MR sikkerhed

Patienter med hagl i kroppen, kan som udgangspunkt, IKKE MR-scannes.

I helt særlige tilfælde, og på tvingende indikation, kan der foretages en individuel vurdering af sikkerhedsrisikoen. Denne vurdering kan alene foretages af Peter Gideon og Vibeke Adrée Larsen. En individuel risikovurdering vil KUN kunne foretages i dagstiden på hverdage.

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 104. Revision: 4.8

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023