105_sikkerhed_gravid_medarbejder

Gravide medarbejdere

Ophold i statisk magnetfelt

Problemstilling

Gravid medarbejder

Ophold i statisk magnetfelt

Anbefaling

MR-sektionens anbefaling til gravide medarbejdere er, at den gravide følger de af Branche-arbejdsmiljørådene (BAR) udstukne vejledninger på området (www.arbejdsmiljoweb.dk). På hjemmesiden arbejdsmiljo.dk kan man læse følgende: 'Da fosteret er specielt følsomt overfor radiobølger, må gravide ikke opholde sig i scannerrummet under MR-scanning. Gravide må gerne opholde sig i scanningsrummet, når der IKKE scannes, blot må magnetfeltet ikke være større end 400 mT. På et 1,5 tesla-system svarer 400 mT til feltstyrken ca. en armslængde fra gantryet.

Kilde

Arbejdsmiljørådenes hjemmeside: Klik her...

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 105. Revision: 4.5

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023