107_sikkerhed_proSA

NeuroShunt

proSA

Aesculap Neurosurgery

Miethke

Fabrikat/model

NeuroShunt

proSA

Aesculap Neurosurgery

Miethke

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla og 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Ingen restriktioner

Spatial gradient

Maksimalt 720 Gauss/cm alt. 7,2 Tesla/m

Slew rate (Gr)

Ingen restriktioner

SAR

Ingen restriktioner

B1+rms

Ingen restriktioner

Coil type

Lokale transmitterspoler må ikke placers over implantatet !!!

Artefakter

Maksimalt 25 mm fra implantatet

Temperaturstigning

Maksimalt 2,5 grader ved scanning med 4,0 W/kg i 15 minutter (3,0 tesla)

Vigtigt

Ventilen skal kontrolleres og eventuelt re-programmeres efter

endt MR-scanning...

Kilde

IFU fra leverandøren

Reference: 107_proSA_ifu_usa

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 107. Revision: 1.5

Tidligere versioner af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 13.05.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023