122_sikkerhed_haar_extension

Hår extension

Fabrikat/model

Hår-extension

Generelt

Der foreligger relativt få indberetninger om, at hår-extensions har forårsaget opvarmning af hovedbunden. Hår-extensions udgør som udgangspunkt IKKE en sikkerhedmæssig risiko, og er dermed IKKE kontraindikation til MR-scanning. MR-scanning af patienter med hår-extensions kan således afvikles uden forudgående kontaktet til radiolog.


Patienten skal instrueres i at kontakte MR-operatøren under MR-scanningen, hvis der i området omkring pålimningsstedet føles varme eller anden ubehag...

Erfaring

26.01.2012 - En patient med hår-extensions mærker meget kraftig varme omkring pålimningsstedet efter afvikling af blot en enkelt sekvens. Efterfølgende kan det konstateres at extensions og keratinlim er smeltet sammen med hovedholderen. Undersøgelsen må afbrydes...

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 122. Revision: 1.8

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023