125_sikkerhed_mamma_ekspantion

Ekspantionsprotese

Forhistorie

Patienter med behov for, at få rekonstrueret et bryst med proteseindlæg vil forud for dette, kunne få indopereret en midlertidig ekspantions-protese. Ekspansionsprotesen er en protese med justerbart rumfang. Rumfanget ekspanderes over tid indtil det ønskede brystomfang er opnået. Når der er skabt plads til en permanent silikoneprotese, vil den midlertidige ekspantionsprotese så kunne fjernes.

Ekspantionsprotese

Ekspansionsprotesens rumfang justeres via en lukkeanordning som oftest inkluderer en lille magnet. Protesens lukkeanordning vil kunne ødelægges midlertidigt eller permanent, hvis denne udsættes for et kraftigt magnetfelt. Protesens placering vil kunne forskydes, hvis patienten, pårørende eller plejepersonale udsættes for et kraftigt magnetfelt (viser praktisk erfaring !)

MR sikkerhed

Patienter med ekspansionsprotese kan kun MR-scannes hvis…


1) Ordinerende læge udsteder en overbevisende garanti for produktets kapatibilitet...  


2) Hvis det ved opslag i produktspecifikation kan dokumenteres, at protesen er MR-kompatibel


3) Hvis det ved opslag på www.mrisafety.com kan dokumenteres, at protesen er MR-kompatibel

Kendte modeller

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 125. Revision: 4.8

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023