131_sikkerhed_topkateter

Top-kateter

Fabrikat/model

Topkateter


Et topkateter er et bøjeligt rør, som er ført gennem huden på maven direkte til blæren for at tømme  denne for urin. Kateteret fastgøres i blæren ved hjælp af en lille ballon fyldt med vand.

Sikkerhed

Der foreligger ingen indberetninger om, at topkatetre skulle have forvoldt skade under afvikling af    en MR-scanning. Topkatetre udgør således IKKE en sikker-hedsrisiko. MR-scanning af patienter med topkateter kan afvikles uden forudgående kontaktet til radiolog. Ovenstående er gælden for såvel  1,5 Tesla MR som 3,0 Tesla MR.

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 131. Revision: 1.8

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023