146_sikkerhed_interstim_3023

Neurostimulator

InterStim, Model 3023

Medtronic

Fabrikat/model

Serienumre

For Interstim model 3023 gælder det, at patienter med stimulatorer  med nedenstående serienumre ikke må MR-scannes…


  • Serienumre mindre end NBV132955H
  • Serienumre i intervallet NBV133037H til NBV133063H
  • Serienumre i intervallet NBV628045S til NBV628263S


For øvrige serienumre kan nedenstående instruks følges...

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla (kun hovedet)

Scannerarkitektur

Horisontalt felt

Spatial gradient

1900 Gauss/cm (19 T/m)

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse (ingen restriktioner)

SAR

Normal Operation Mode

First Mode er ikke tilladt

B1+rms

Ikke oplyst

Coil type

Kun T/R-hovedspole

Andre forhold

Af patientens patientkontrolenhed fremgår det, hvilken nervestimulatormodel patienten har fået indopereret, samt implantatets MR-egnethed. Tjek altid disse informationer inden opstart af en MR-scanning


Stimulatoren skal slukkes inden scanopstart. Aktiver MR-modus.


Udfør ikke MR, hvis patienten bruger en kontrolmagnet til at tænde/slukke for nervestimulatoren, med mindre en læge forud for MR har deaktiveret magnetafbryderen i nervestimulatoren med programmeringsenhed model 8840


Patientens kropstemperatur må ikke overstige 38 grader ved stanstart


Scanningen skal afvikles i rygleje alternativt i bugleje. Side leje og skrå lejring er således ikke tilladt.


Efter afsluttet scanafvikling skal nervestimulationsbehandlingen genoptages


Programmeringsenhed og kontrolmagnet må ikke medbringes i scannerkabinen


Udfør kun 'proton-MR' (ikke 7Li, 13C, 23Na, 31P mm) 


Patienter med et ikke fuldt implanteret system samt patienter med et delvist defekt implantat må ikke scannes


Producenten anbefaler at patienterne hverken sederes eller bedøves


Inden opstart af MR-scanning, bør nyeste MR-retningslinger fra Medtronic

studers (retningslinjer fra 01.01.2020

Artefakter

Betydelige artefakter i området omkring implantatet må kunne forventes

Kilde

MR-retningslinjer fra producenten, Medtronic...

2017: Ref_148_290_Interstim_7427T_3058_3023

2020: Ref_147_290_Interstim_97810_3058_3023

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Procedureinformation

Procedure 146. Revision: 4.5

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Tidligere versioner af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Review: Overlæge Peter Gideon

Dato: 13.03.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023