149_sikkerhed_pain_stim

Pain Stimulator, neuromodulator

Diverse modeller

Medtronic

Fabrikat/model

Neuromodulator/Neurosti,ulator/Pain Stimulator

Medtronic


Denne instruks gælder følgende modulatorer...

 • Prime Advanced, model 37702
 • Restore, model 37711
 • Restore Advanced, model 37713
 • Restore Prime, model 37701
 • Restore Sensor, model 37714
 • Restore Ultra, model 37712
 • Synergy, model 7427
 • Synergy Versitrel, model 7427V
 • Versitrel, model 7427V
 • Itrel 4, modellerne 37703 og 37704
 • Model 7479 og 7479B


Denne instrukser gælder ikke for Itrel 3, model 7425 (UNSAFE)


Bemærk

Læs seneste sikkehedsvejledning fra producenten inden opstart på MR

Inden opstart af MR

- Fremskaf altid seneste version af producentens sikkerhedsvejledning

- Identificer neurostimulatorens modelnummer

- I fald modelnummer ikke kan identificeres: Stop

- Hvis neurostimulateren er genopladelig, skal denne være opladet

- Kun hovedet må MR-scannes 

- Medbring ikke eksterne betjeningsenheder i scannerrummet

- MR-scanningsmodus på betjeningsenheden skal være aktiveret

  inden opstart af MR

- Efter endt scanning skal MR-scanningsmodus deaktiveres

- Ingen del af det implanterede system må være dækket af

  T/R-hovedspolen (dette gælder stimulatoren, forlængerledninger,

  elektroder samt ubenyttede elektroder). Systemets placering kan   

  verificeres ved kontrol af patientjournal eller ved røntgen af

  hoved/hals. Hvis dele af systemet er placeret over T/R-spolens

  nederste begrænsning: Stop

- NonProtonMRI (3Li, 13C, 23Na, 31P mf) er ikke tilladt

- Informer patienten om, at denne skal kontakte operatøren ved 

  enhver form for ubehag (stød, varme, kraftige vibrationer eller andet) 

- Overvåg patienten løbende. Patienten skal kontaktes for dennes

  velbefindende efter hver sekvens

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla

Scannerarkitektur

Tunnel (horisontal feltretning)

Spatial gradient

1900 gauss/cm alt. 19 T/m

Slew rate (Gr)

Maksimalt 200 T/m/s

SAR

Normal Operation Mode (Head-SAR: 3,2 W/kg)

First Level Operating Mode er ikke tilladt

B1+rms

Ingen restriktioner

Coil type

Kun T/R Hovedspole (kun scanning af hoved)

Husk...

Stimulatoren skal holdes slukket under scanningen

MR-scanningsmodus på betjeningsenheden skal være aktiveret

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 149. Revision: 7.0

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 10.11.2023

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2025