14_info_siemens_avanto

Siemens

Magnetom Avanto

Spatiale gradienter


 Siemens - Magnetom Avanto

Feltstyrke

1,5 Tesla

Spatial gradien (ved gantryindgang) - Diameter: 40 cm       

3,1 T/m (310 Gauss/cm)

Spatial gradien (ved gantryindgang) - Diameter: 50 cm

3,8 T/m (380 Gauss/cm)

Spatial gradien (ved gantryindgang) - Diameter: 60 cm

4,8 T/m (480 Gauss/cm)

Maksimale slew rate (pr. akse)

200 T/m/s

Maksimale effektive  slew rate  (vektorsum)

346 T/m/s