158_sikkerhed_harrington

Harrington-stave

Harrington rod/hook

Fabrikat/model

Harrington-stave

Statisk feltstyrke

Maksimalt 3,0 Tesla

MR-sikkerhed

Der foreligger ingen indberetninger om, at Harrington-stave har forvoldt skade under afvikling af en MR-scanning. Der er dog enkelte indrapporteringer om, at patienter med Harrington-stave har følt varme omkring stavene under scanningen. Egen erfaring: Har to gange måtte afbryde en undersøgelse, umiddelbart efter opstart af undersøgelsen, grundet en uudholdelig varmeudvikling. 


Harrington-stave udgør således ikke en sikkerhed-mæssig risiko, og er dermed ikke kontraindikation til MR-scanning. Patienter med Harrington-stave, kan MR-scannes uden forudgående kontakt til radiolog. Ovenstående er gælden for såvel 1,5 Tesla-systemer som for 3 Tesla-systemer.


En god undersøgelsesstrategi kunne dog være, at scanne patienten på et 1,5 Tesla System for at minimere såvel varmeudviklingen i Harringtonstaven samt for at reducere udbredelsen af eventuelle susceptibilitetsartefakter.

Skærpet overvågning

Patienten SKAL instrueres i at kontakte MR-operatøren under scanningen, hvis der i området omkring Harrington-stavene føles varme eller anden ubehag.

Specielle forhold

Artefakter i området omkring implantatet må kunne forventes

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 158. Revision: 3.0

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 18.02.2024

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2026