15_info_siemens_espree

Siemens

Magnetom Espree

Spatiale gradienter


 Siemens - Magnetom Espree

Feltstyrke

1,5 Tesla

Spatial gradien (ved gantryindgang) - Diameter: 40 cm       

3,2 T/m (30 Gauss/cm)

Spatial gradien (ved gantryindgang) - Diameter: 50 cm

4,0 T/m (39 Gauss/cm)

Spatial gradien (ved gantryindgang) - Diameter: 60 cm

5,0 T/m (44 Gauss/cm)

Spatial gradien (ved gantryindgang) - Diameter: 70 cm

7,0 T/m (50 Gauss/cm)

Maksimale slew rate (pr. akse)

200 T/m/s

Maksimale effektive  slew rate  (vektorsum)

346 T/m/s