228_sikkerhed_dbs_kinetra

Deep Brain Stimulator

Kinetra, model 7428

Medtronic

Opdateret...


01.05.2021

07.03.2021

Fabrikat/model

Deep Brain Stimulator

Kinetra, model 7428

Medtronic

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla

Scannerarkitektur

Horitontalt (cylindrisk magnet)

Spatial gradient

1900 Gauss/cm (19 T/m)

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse

SAR

 • Anvend B1+rms som reference
 • Normal Operating Mode kan ikke anvendes ukritisk
 • Maksimal SAR Head: 0,1 W/kg
 • Maksimal SAR Body: 0,1 W/kg
 • Over en periode på 90 minutter, må den samlede sekvenstid ikke overstige 30 min

B1+rms

 • Normal Operating Mode kan ikke anvendes ukritisk
 • Maksimalt 2 μT
 • Over en periode på 90 minutter, må den samlede sekvenstid ikke overstige 30 min

Coil type

Transmit/Receive (T/R) - hovedspole

Undlad nonproton-scanningsfrekvenser (7Li, 13C, 23Na, 31P mf) 

Specielle forhold

Scanning af hovedet i hovedspole (T/R) er tilladt - Intet andet !


Hvis dele af elektrodesystemet (elektrode, forlængerledning eller lommeadapter) er defekt, må patienten ikke MR-scannes.


Hvis patienten har fået indopereret mere end een stimulator, skal hver enkelt stimulator sikkerhedsvurderes separat. 


Følgende enheder må ikke medbringes i scannerkabinen... 

 • Patientens betjeningsenhed
 • Systemoplader
 • Ekstern neurostimulator
 • Lægens programmeringsenhed.


  Inden scanafvikling skal DBS-systemet indstilles som følger...

  • Sluk for behandlingen / Stim off
  • Deaktivér magnetisk kontakt (reed) / Reed switch disabled
  • Deaktivér dagscyklus / Cycling Disabled


    Alternativ til ovenstående...

    • DBS kan seponeres inden opstart af MR (foretages af NK-læge)

      Dokumentation

      Sikkerhedsinformationer fra Medtronic

      Ref_123_228_CONTRIB_217930

      Ref_124_228_CONTRIB_217572

      Yderligere info: www.medtronic/mri og indtast modelnummer

      Gyldighed

      Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

      Information

      Procedure 228, Revision: 2.7

      Tidligere versioner af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

      Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

      Dato: 01.05.2021

      Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023