229_sikkerhed_dbs_soletra

MR-sikkerhed

Deep Brain Stimulator

Soletra, model 7426

Medtronic

Opdateret: 14.11.2020

Fabrikat/model

Deep Brain Stimulator

Soletra, model 7426

Medtronic

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla

Scannerarkitektur

Horitontalt (cylindrisk magnet)

Spatial gradient

1900 Gauss/cm (19 T/m)

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse

SAR

Anvend B1+rms som reference

Maksimal Head SAR: 0,1 W/kg

Over en periode på 90 minutter, må den samlede sekvenstid ikke

overstige 30 min

B1+rms

Maksimalt 2 μT

Over en periode på 90 minutter, må den samlede sekvenstid ikke

overstige 30 min

Coil type

Der må kun anvendes T/R - hovedspole

Specielle forhold

Scanning af hovedet i hovedspole (T/R) er tilladt - Intet andet...


Hvis dele af elektrodesystemet (elektrode, forlængerledning eller lommeadapter) er defekt, må patienten ikke MR-scannes.


Hvis patienten har fået indopereret mere end een stimulator, skal hver enkelt stimulator sikkerhedsvurderes separat. 


Følgende enheder må ikke medbringes i scannerkabinen... 

 • Patientens betjeningsenhed
 • Systemoplader
 • Ekstern neurostimulator
 • Lægens programmeringsenhed.


  Inden scanafvikling skal DBS-systemet indstilles som følger...

  • Sluk for behandlingen / Stim off
  • Stimulationsmode: Sættes til 'bipolar'
  • Stimulationsamplitude: Sættes til 0 Volt (zero)


    Alternativ til ovenstående...

    • DBS kan seponeres inden opstart af MR (foretages af NK-læge)


    Dokumentation

    IFU fra Medtronic

    Yderligere info: www.medtronic/mri og indtast modelnummer

    Gyldighed

    Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

    Information

    Procedure 229

    Revision: 2.0

    Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

    Dato: 14.11.2020

    Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022

    Bo Haugaard Jørgensen

    Utopia Group

    Ved Skovgærdet 64B

    2750 Ballerup

    Telefon: 5176-6842

    info@mrscanning.com

    Copyright © All Rights Reserved

    Utopia Group

    2008-2020