235_sikkerhed_elektroder_dbs

Efterladt DBS-elektrode

Fabrikat/model

Efterladte DBS-elektroder samt DBS-systemer som er ude af drift

Sikkerhed

MR scanning af patienter med ’efterladte’ DBS-elektroder (eller et DBS-system som er defekt) er et ekstra-ordinært tilbud til de kliniske afdelinger, som kun kan tilbydes, når andre diagnostiske muligheder er udtømt. Patienter må kun sættes til undersøgelse efter konferering med sikkerhedsansvarlige radiolog.


Hvis en patient med ’efterladte’ DBS-elektroder (eller et defekt DBS-system) ønskes MR-scannet på tvingende indikation, skal der foretages en individuel vurdering af sikkerhedsrisikoen. Denne vurdering kan ALENE foretages af den sikkerhedsansvarlige radiolog. En individuel risiko-vurdering vil KUN kunne foretages i dagstiden på hverdage.


Patienten skal instrueres i at kontakte MR-operatøren under scanningen, hvis der i området omkring elektroderne (eller den øvrige del af DBS-systemet) føles varme eller anden ubehag (eksempelvis elektrisk stød).

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 235. Revision: 1.2

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 06.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023