282_sikkerhed_clips

Aneurismeclips

Sugita clip

Mizuho Medical Innovation

Fabrikat/model

Aneurisme Clips


Mizuho  Medical Innovation

Mizuho Ikakogyo


Denne sikkerhedsvejledning er gældende for følgende modeller...


  • Sugita Elgiloy Clip
  • Sugita Titanium Clip
  • Sugita Titanium 2 Clip (T2)


Statisk feltstyrke

1,5 Tesla og 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Ingen restriktioner

Spatial gradient

Elgiloy: 1.000 G/cm  alt. 10,0 T/m

Titanium: 4.000 G/cm  alt. 40,0 T/m

Titanium 2: 4.000 G/cm alt. 40,0 T/m

Slew rate (Gr)

Ingen restriktioner

SAR

Normal Operation Mode

Maksimale WB-SAR: 2,0 W/kg pr.15 min

B1+rms

Ingen restriktioner

Coil type

Ingen restriktioner

Artefakter

Maksimale udbredelse af susceptibilitetsartefakt...


Elgiloy: 25 mm fra implantatet

Titanium: 50 mm fra implantatet

Titanium 2: 50 mm fra implantatet

Temperaturstigning

Maksimal temperaturstigning ved 2,0 W/kg efter15 minutters scanning...


Elgiloy: 2,4 grader

Titanium: 2,2 grader

Titanium 2: 2,2 grader

Kilde

Sikkerhedsinstruks fra leverandørem fra 2009

Sikkerhedsinstruks fra leverandøren fra 2015

Reference1: 282_muzuho_sugita_001

Reference2: 282_muzuho_sugita_002

Reference3: 282_muzuho_sugita_003

Reference4: 282_muzuho_sugita_004

Reference5: 282_005

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 282. Revision: 2.8

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 06.10.2023

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2025