286_sikerhed_neurostim

Neurostimulator

Proclaim 5 og 7 Elite IPG

St. Jude Medical

Bemærk

Neurostimulator fra St. Jude Medical

Kombinationen af neurostimulatormodel, elektrodemodel og coilplacering

er betydende for under hvilke  omstændigheder MR-scanningen skal afvikles...


Denne instruks er alene gældende for ...

  • Proclaim 5 Elite IPG (model 3660) i kombination med Penta (model 3228)
  • Proclaim 7 Elite IPG (model 3662) i kombination med Penta (model 3228)


Denne instruks er ikke gældnde for...


Fabrikat/model

Neurostimulator, SCS (Spinal Cord Stimulator)

Stimulatormodel: Proclaim Elite 5 og 7 IPG, model 3660 og 3662

Elektrodemodel: Penta, model 3228

St. Jude Medical

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla

Scannerarkitektur

Cylindrisk

Spatial gradient

3000 G/cm (30 T/m)

Slew rate (Gr)

200 T/m/s

SAR

Scanning af hovedet...

Normal Operating Mode (First Mode er ikke tilladt)


Scanning af UE (hofter undtaget) samt OE (skuldre undtaget)...

Normal Operating Mode (First Mode er ikke tilladt)


Scanning af hofter, skuldre, hals, columna, thorax, abdomen og bækken...

Maksimal  SAR (WB):  0,1 W/kg - SAR-niveauet skal monitoreres løbende

B1+rms

Scanning af hovedet...

Normal Operating Mode (First Mode er ikke tilladt)


Scanning af UE (hofter undtaget) samt OE (skuldre undtaget)...

Normal Operating Mode (First Mode er ikke tilladt)


Scanning af hofter, skuldre, hals, columna, thorax, abdomen og bækken...

Maksimal  B1+rms:  0,8 micro T  - Foretag løbende overvågning


(Ideer til parameterhåndtering: klik her)

Coil type

Scanning af hovedet...

Anvend kun T/R-kvadratur-hovedspole (Birdcage-design)


Scanning af UE (hofter undtaget) samt OE (skuldre undtaget)...

Anvend kun T/R-kvadratur-ekstremitetsspole (Birdcage-design)


Scanning af hofter, skuldre, hals, columna, thorax, abdomen og bækken...

Anvend kun den gantryindbyggede  T-spole

Anvend kun lokale R-spoler

Øvrige restrektion

Patienten skal som udgangspunkt monitoreres med B1+rms  (ikke SAR)

Patienten må ikke have feber på scantidspunktet

Lejring: Rygleje med armene ned langs siden

Efter 30 minuttes effektiv scantid (sekvenstid), skal der holdes en  pause på 30 min.

Der må ikke afvikles MR, hvor dele af NS-systemet er  er blevet fjernet

Der må ikke afvikles MR på patienter med defekte eller efterladte elektroder

Neurostimulatorsystemet skal være sat i 'MR-scannings-tilstand' (MRI-mode)

Den eksterne kontrolenhed må ikke medbringes i scannerkabinen

Kilde

Produktinformation fra St. Jude  Medical

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 286. Revision: 1.5

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 12.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023