290_sikkerhes_interstim_3058

Neurostimulator

InterStim II, model 3058 i kombination med

InterStim-wire (alle modeller)

Medtronic

Fabrikat/model

Neurostimulator + wire

InterStim II, model 3058

InterstStim-wire (alle modeller)

Medtronic


Link til beslægtede modeller...

           Interstim, Model 3023 + InterStim-wire (alle modeller)

           InterStim II, model 3058 + SureScan-wire, model 978B1

           InterStim II, model 3058 + InterStim-wire (alle modeller)

           InterStim Micro SureScan, model 97810 + SureScan-wire, model 978A1

           InterStim Twin, Model 7427T

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla (kun MR af hovedet)

Scannerarkitektur

Horisontalt felt 

Spatial gradient

1900 Gauss/cm (19 T/m)

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse 

SAR

Normal Operation Mode

First Mode er ikke tilladt !

B1+rms

Ikke oplyst

Coil type

Kun T/R-hovedspole

Artefakter

Betydelige artefakter i området omkring implantatet må kunne forventes

Info

Af patientens patientkontrolenhed fremgår det, hvilken nervestimulatormodel patienten har fået indopereret, samt implantatets MR-egnethed. Tjek altid disse informationer inden opstart af en MR-scanning


Stimulatoren skal slukkes inden scanopstart (aktiver MR-modus)


Efter afsluttet scanafvikling skal nervestimulationsbehandlingen genoptages


Programmeringsenhed og kontrolmagnet må ikke medbringes i scannerkabinen


Producenten anbefaler at patienterne hverken sederes eller bedøves


Udfør kun 'proton-MR' (ikke 7Li, 13C, 23Na, 31P mm) 


Patienter med et ikke fuldt implanteret system samt patienter med et delvist defekt implantat må ikke scannes


Inden opstart af MR-scanning, bør nyeste MR-retningslinger fra Medtronic

studers (retningslinjer fra 01.01.2020

Kilde

MR-retningslinjer fra producenten, Medtronic...

Reference1 (2017): 290_Interstim_7427T_3058_3023

Reference2 (2020): 290_Interstim_97810_3058_3023

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Procedureinformation

Procedure 290. Revision: 4,8

Tidligere versioner af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Review: Overlæge Peter Gideon

Dato: 13.03.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023