290_sikkerhes_interstim_3058

Neurostimulator

InterStim II, model 3058 i kombination med

InterStim-wire (alle modeller)

Medtronic

Fabrikat/model

Neurostimulator + wire

InterStim II, model 3058

InterstStim-wire (alle modeller)

Medtronic

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla (kun MR af hovedet)

Scannerarkitektur

Horisontalt felt 

Spatial gradient

1900 Gauss/cm (19 T/m)

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse 

SAR

Normal Operation Mode

First Mode er ikke tilladt !

B1+rms

Ikke oplyst

Coil type

Kun T/R-hovedspole

Artefakter

Betydelige artefakter i området omkring implantatet må kunne forventes

Info

Af patientens patientkontrolenhed fremgår det, hvilken nervestimulatormodel patienten har fået indopereret, samt implantatets MR-egnethed. Tjek altid disse informationer inden opstart af en MR-scanning


Stimulatoren skal slukkes inden scanopstart (aktiver MR-modus)


Efter afsluttet scanafvikling skal nervestimulationsbehandlingen genoptages


Programmeringsenhed og kontrolmagnet må ikke medbringes i scannerkabinen


Producenten anbefaler at patienterne hverken sederes eller bedøves


Udfør kun 'proton-MR' (ikke 7Li, 13C, 23Na, 31P mm) 


Patienter med et ikke fuldt implanteret system samt patienter med et delvist defekt implantat må ikke scannes


Inden opstart af MR-scanning, bør nyeste MR-retningslinger fra Medtronic

studers...

Kilde

MR-retningslinjer fra producenten, Medtronic...

Reference1: 290_001

Reference2: 290_002

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Procedureinformation

Procedure 290. Revision: 5.1

Tidligere versioner af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.01.2022

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2024