330_sikkerhed_Oticon_CI

Cochlear Implant

Digisonic SP og SP EVO

Oticon Medical

Implantat

Oticon Medical

Cochlear Implant System


Modeller...

  • Digisonic SP
  • Digisonic SP EVO


Systemet består af...

  • Receiver/stimulator
  • Fixationssystem
  • Magnetimplantat
  • Magnet som kan afmonteres
  • Kontaktelektrode-array


Statisk feltstyrke

1,5 Tesla 

Scannerarkitektur

Kun tunnelscannere (vertikalt magnetfelt ikke tilladt)

Spatial gradient

Ingen restrektioner

Slew rate (Gr)

Ingen restrektioner

SAR

Head: 3,2 W/kg

Body: 2,0 W/kg

B1+rms

Ingen restrektioner

Coil type

T/R hovedspole må IKKE anvendes

Specielle forhold

Alle eksterne komponenter (BTE, antenne, audiostreamer og kabler) skal fjernes inden patienten tages ind i scannerkabinen.


Hovedbandagering (kraftig kompression) skal foretages (således at implantat ikke forskydes). Ved mangelfuld fiksation, vil implantatet kunne forskydes eller løsrives fra sit leje og kirurgisk indgreb kan efterfølgende blive nødvendigt. Patienten skal informeres om dette.


Hovedets longitudinale akse skal ligge 100% parallelt med hovedmagnetfeltet.


Scanningen skal afvikles som 'head first'. Indkøring i scannertunellen med fødderne først er absolut kontraindikation. Patienten skal ligge i rygleje. Hovedet skal ligge præcist i isocenteret under scanafvikling. Hovedet skal være positioneret og fikseret som beskrevet fra 30 cm før gantryindgangen.


De første 6 måneder efter implantation/operation må patienten ikke MR-scannes

Artefakter

Billedartefakter må forventes

Patientinformation

Magnet implantatet vil kunne forskyde sig under scanningen (ved 1,5 Tesla)


Patienten skal orienteres om at magneten vil kunne blive afmagnetiseret og derfor skal udskiftes ved et mindre kirurgisk indgreb.


Patienten vil kunne høre bippe- og skrattelyde, alternativt en svag susen. Patienten skal informeres om, at disse lydoplevelser ikke er ensbetydende med at implantatet efterfølgende vil være defekt.

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 330. Revision: 1.5

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 15.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023