338_sikkerhed_elektrode


Pacemakerelektroder

Medtronic

Produkt

Medtronic

Elektroder til ekstern Pacemaker


Elektrode model: 5433A og 5433V (pacemaker 5388)

Elektrode model: 5433, 5487, 5832, 5833 og 5846 (pacemaker 5392)

MR sikkerhed

Unsafe

Kilde

IFU - Medtronic (2009 samt 2018)

Koorspondance med leverandøren (15.11.2018)

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 338. Revision: 2.0 (P035R04)

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 15.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023