355_sikkerhed_progav

MR-sikkerhed

NeuroShunt

proGAV 1

Aesculap Neurosurgery

Miethke

Fabrikat/model

neuroShunt

proGav 1

Aesculap Neurosurgery

Miethke

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla og 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Ingen restriktioner

Spatial gradient

Maksimalt 430 Gauss/cm alt. 4,3 Tesla/m

Slew rate (Gr)

Ingen restriktioner

SAR

WB: 2,9 W/kg  over 15 minutter

Normal Operating Mode kan anvendes ukritisk

First Level Controlled Operating Mode kan ikke anvendes ukritisk

B1+rms

Ingen restriktioner

Coil type

Ingen restriktioner

Info

Medfølgende monitoreringsudstyr samt tool-kit må ikke medbringes i scannerrummet...

Artefakter

Ingen oplysninger om dette

Temperaturstigning

Maksimalt 0,2 grader  ved scanning  med 2,9 W/kg i 15 minutter

Vigtigt

Ventilen skal kontrolleres og eventuelt re-programmeres efter

endt MR-scanning...

Kilde

MRI safety information fra leverandøren

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 355. Revision: 1.0

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Review: Overlæge Peter Gideon

Dato: 15.08.2020

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022

Bo Haugaard Jørgensen

Utopia Group

Ved Skovgærdet 64B

2750 Ballerup

Telefon: 5176-6842

info@mrscanning.com

Copyright © All Rights Reserved

Utopia Group

2008-2020