382_mvp_covidien

Kar-okklutions-anordning

MVP mikrovaskulær prop

Reverse medical Corporation

Covidien (Medtronic)

Fabrikat/model

Kar-okklutions-anordning

MVP microvasculær prop

Reverse Medical Corporation

Covidien (Medronic)

Statisk feltstyrke

Maksimalt 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Ingen restriktioner

Spatial gradient

Maksimalt 9000 Gauss/cm alt. 90 Tesla/m

Slew rate (Gr)

Ingen restriktioner

SAR

Maksimal WB-SAR: 4,0 W/kg over en periode på 15 min

B1+rms

Ingen restriktioner

Coil type

Ingen restriktioner

Artefakter

Maksimalt 5 mm fra implantatet, maksimalt 116 mm2

Temperaturstigning

Maksimalt 1,8 grader (ved WB-SAR på 2,9 W/kg)

Kilde

Brugsanvisning fra producenten

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 382. Revision: 1.0

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Review: Overlæge Peter Gideon

Dato: 15.08.2020

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022