668_Sikkerhed_Precision_Model_SC_1200_Linear

Spinal Cord Stimulator System (IPG)

Precision Montage

Model SC-1200 monteret med Linear-ledning 

Boston Scientific

Fabrikat/model

Spinal Cord Stimulator System (IPG)

Precision Montage

Model SC-1200 med Linear-leder (diverse modeller)

Boston Scientific


Denne vejledning er gældende for Precision Montage IPG i kombination med en af følgende ledere (Linear Percutaneous Leads)...


 • CS-2108-50
 • CS-2108-70
 • CS-2118-50
 • CS-2118-70
 • CS-2138-50
 • CS-2138-70
 • CS-2158-50
 • CS-2158-70
 • CS-2352-50
 • CS-2352-70
 • CS-2366-50
 • CS-2366-70


Tjekliste (inden opstart)...

 • Systemet skal være fuldt implanteret (IPG samt Avista-ledning)
 • Ledningerne SKAL være monteret (direkte) på IPG (dvs ingen mellemstykker)
 • Ledningerne (Avista) skal være lokaliseret epiduralt
 • IPG skal være lokaliseret i højde med balle/nedre flanke
 • Efterladte ledninger (uden kontakt til IPG) er kontraindikation til MR (umsafe)
 • Defekte ledninger er kontraindikation til MR (unsafe)
 • Læs altid seneste version af MRI-guidelines fra producenten inden opstart
 • Info til patient: IPG skal være fuldt opladt inden opstart af MR
 • Info til patient: 'Stimulation' skal sættes til 'off' inden MR (brug remote control)
 • Info til patient: Kontakt personalet, hvis der mærkes varme, snurrende fornemmelse, stimulation, vibration eller anden form for ubehag under afvikling af MR-scanningen.
 • Der må alene afvikles hydrogen/proton-MR
 • Patienten skal ligge i rygleje eller bugleje (ikke på siden eller skråt)
 • Efter afsluttet MR-scanning, skal IPG genaktiveres/tændes
 • Eksterne komponenter (oplader, fjernbetjening mm) er MRI-Unsafe
 • Patienten skal observeres løbende under hele scanningen

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla

Scannerarkitektur

Anvend kun tunnelscanner med horisontalt hovedmagnetfelt

Spatial gradient

Maksimalt 40 T/m (4000 Gauss/cm)

Slew rate (Gr)

200 T/m/s pr. akse

SAR

Anvend B1+rms-monitorering frem for SAR-monitorering. Hvis det ikke er muligt at monitorerer B1+rms, skal nedenstående SAR-grænser overholdes...


Normal Operating Mode kan ikke anvendes ukritisk !

Maksimal WB-SAR: 0,2 W/kg (!)

Maksimal Head-SAR: 0,2 W/kg (!)

B1+rms

Normal Mode kan ikke anvendes ukritisk !

Maksimal B1+rms: 2,0 microT

Coil type

Sendespoler/Transmit coil...

 • Den indbyggede Full-Body-T/R-Coil
 • T/R-Head-Coil
 • T/R-Extremity-Coil


Modtagespoler/Receive coil...

 • Alle typer

Temperaturstigning

Er ikke oplyst...

Artefakter

Må kunne forventes ved scanning i området omkring IPG

Kilde

IFU/MRI-safety-info fra producenten...

721_91035972_02_RevA_ImageReady_MRI_Full_Body_Guidelines_Precision

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 668. Revision: 1.5

Tidligere versioner af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 30.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023