673_sikkerhed_nobori_PK_terumo

Coronar stent

Nobori PK

Terumo

Fabrikat/model

Coronar Stent

Nobori PK

Terumo


Dette produkt har ikke været i handlen i Danmark siden 2014

Bemærk

Producenten anbefaler, at patienter med aktuelle implantat tidligst MR-scannes 8 uger after indsættelse af implantatet for herved at undgå implantat-migration.

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla

Scannerarkitektur

Ingen restriktioner

Spatial gradient

500 Gauss/cm

Slew rate (Gr)

Ingen restriktioner

SAR

Normal Operation Mode

Maksimalt 2,0 W/kg ved MR-scanning i 15 min

B1+rms

Ingen restriktioner

Coil type

Ingen restriktioner

Artefakter

Ved scanning i området omkring implantatet må billedartefakter kunne forventes

Kilde

Reference (mailkoorspondance og informationsmateriale fra producenten)...


     - 673_001_Mail_koorspondance_Nobo

     - 673_002_Ter_099531_IFU_Nobori_26talen 25_01_2010

     - 673_003_Nobori_abstract_book_MD

     - 673_004_Position_Decl_MRI_Safety_Nobori

     - Procedure 360


Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 673. Revision: 1.5

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Dato: 29.08.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023