847_sikkerhed_gore_helex_septal

Gore Helex Septal Occluder

Gore Medical

Fabrikat/model

Gore Helex Septal Occluder

Gore Medical

Statisk feltstyrke

Maksimalt 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Ingen restrektioner

Spatial gradient

Maksimalt 7,2 T/m (720 Gauss/cm)

Slew rate (Gr)

Ingen restrektioner

SAR

Maksimal WB-SAR: 3,0 W/kg over 15 minutter

First Level Controlled Operating Mode kan således ikke anvendes ukrtisk

B1+rms

Ingen restrektioner

Coil type

Ingen restrektioner

Artefakter

Billedartefakter må kunne forventes

Temperaturstigning

Maksimalt 0,5 grader

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Kilde

IFU fra Gore Medical

Ref_136_847_P0500xx

Information

Procedure 847. Revision: 1.1

Tidligere versioner af denne sikkerhedsvejledning gemmes ikke

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 05.03.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023