856_sikkerhed_SJM_hjerte02

Mekanisk hjerteklapproteser

Mechanical Heart Valve

Deverse modeller

St. Jude Medical (Abbott)

Fabrikat/model

Mekanisk hjerteklapprotese

Mechanical Heart Valve

Diverse modeller - Se nedenstående...

St. Jude Medical (Abbott)

Denne vejledning er ALENE

gælder for følgende modeller

xx ATK-106

xx MTK-106

xx AK-101

xx MK-101

Feltstyrke

Maksimalt 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Ingen restriktioner

Spatial gradient

5,25 T/m alt. 525 Gauss/cm

Slew rate (Gr)

Ingen restrektioner

SAR

Normal Operating Mode

WholeBody SAR: Maksimalt 2,0 W/kg pr. 15 min

B1+rms

Ikke oplyst

Coils

Ingen restriktioner

Temperaturstigning

Maksimalt 0,5 grader ved ovennævnte SAR-restriktion

Artefakter

Susceptibilitetsartefakter omkring implantatet må kunne forventes

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Kilde

Sikkerhedsinformation fra producenten...

          Ref_120_857_Heart-valves-and-rings

          Ref_121_857_MRI_Safety_Information

          Ref_122_857_IFU_SJM_Mechanical-Heart-Valve

Information

Procedure 856. Revision: 1.7

Tidligere versioner af denne vejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 12.12.2022

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2025