856_sikkerhed_SJM_hjerte02

Mekanisk hjerteklapproteser

Mechanical Heart Valve

Deverse modeller

St. Jude Medical (Abbott)

Fabrikat/model

Mekanisk hjerteklapprotese

Mechanical Heart Valve

Diverse modeller - Se nedenstående...

St. Jude Medical (Abbott)

Denne vejledning er IKKE

gælder for følgende modeller

15 MHPJ-505

15 AHPJ-505

Denne vejledning er ALENE

gælder for følgende modeller

xx A-101

xx M-101

xx AEC-102

xx MEC-102

xx AT-103

xx MT-103

xx AET-104

xx MET-104

xx AHP-105

xx MHP-105

xx ATK-106

xx MTK-106

xx AJ-501

xx MJ-501

xx AGN-751

xx AGFN-756

xx AK-101

xx MK-101

xx ATJ-503

xx MTJ-503

xx AETJ-504

xx METJ-504

xx AFHPJ-505

xx AHPJ-505

xx MHPJ-505

xx AEHPJ-505

xx MEHPJ-505

xx CAVGJ-514

xx CAVGJ-514-00

xx CAVG-404

xx AECJ-502

xx MECJ-502

xx VAVGJ-515

Feltstyrke

Maksimalt 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Ingen restriktioner

Spatial gradient

5,25 T/m alt. 525 Gauss/cm

Slew rate (Gr)

Ingen restrektioner

SAR

Normal Operating Mode

WholeBody SAR: Maksimalt 2,0 W/kg pr. 15 min

B1+rms

Ikke oplyst

Coils

Ingen restriktioner

Temperaturstigning

Maksimalt 0,5 grader ved ovennævnte SAR-restriktion

Artefakter

Susceptibilitetsartefakter omkring implantatet må kunne forventes

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Kilde

Sikkerhedsinformation fra producenten...

          Ref_120_857_Heart-valves-and-rings

          Ref_121_857_MRI_Safety_Information

          Ref_122_857_IFU_SJM_Mechanical-Heart-Valve

Information

Procedure 856. Revision: 1.1 

Tidligere versioner af denne vejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 02.03.2021

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2023