904_sikkerhed_hires_k90

Cochlear implantat

HiRes 90K

Advanced Bionics (AB)

Fabrikat/model

Cochlear implantat

HiRes 90K

Advanced Bionics (AB)

Produktet forhandles ikke længre i Europa

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla

Scannerarkitektur

Horitontalt (cylindrisk magnet)

Spatial gradient

250 Gauss/cm (2,5 T/m)

Slew rate (Gr)

150 T/m/s

SAR

Head SAR: Maksimalt 1,0 W/kg

Body SAR: Maksimalt 1,7 W/kg

B1+rms

Ikke oplyst

Information

Hvis patienten har dobbeltsidige CI, skal den mest restriktive sikkerhedsinstruks følges.


Patienten må først MR-scannes 2-4 uger efter indsættelse af implantat


Alle eksterne enheder skal fjernes inden opstart af MR-scanning (lyd-

processor og headpiece (unsafe)


Patienten vil kunne høre lyde under afvikling af MR-scanningen (her tænkes ikke på bankelyde genereret af scanneren selv)


Hvis der ikke ønskes susceptibilitetsartefakter i billederne fra en MR-scanning af hjerne/hals afviklet på et 1,5 Tesla-system skal magnetimplantatet fjernes


Hovedet skal bindes ind inden scanafvikling - se nedenstående afsnit

Patientinformation

Patienten skal orienteres om at der under scanningen kan mærkes let smerte alternativt ubehag


Patienten vil kunne høre lyde under afvikling af MR-scanningen (her tænkes ikke på bankelyde genereret af scanneren selv)

Artefakter

11,5 cm / enkelsidigt implantat / med magnet

 6,0 cm / enkelsidigt implantat / uden magnet

Temperaturstigning

Maksimalt 2,4 grader ved ovenstående SAR-restriktion

Hovedindbinding

Patienten skal inden afvikling af MR-scanningen have monteret et specielt ’MRI Antenna Coil Cover’ (varenummer CI-7521) over implantatet og efterfølgende have lagt en stram bandage over førnævnte. Denne procedure skal håndteres uden for MR-kabinen.


Vejledning i håndtering af ovenstående følger: Klik her

Reference

Advanced Bionics

Reference Guide for Radiologists

MRI information checklist

Reference: 904_001

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 904. Revision: 3.5

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.01.2022

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2024