913_sikkerhed_CI24RST

Cochlear implantat

Cochlear Nucleus

Model CI24R ST (Nucleus 24 K)

Cochlear

Fabrikat/model

Cochlear Implantat fra Cochlear

Cochlear Nucleus

Model CI24R ST (Nucleus 24 K)

Vigtigt

Inden opstart af MR-scanning skal du sikre dig følgende...


 • 'Cochlear MRI Kit' (3. generation, blå plastboks med magnet til montering over magnetimplantat) skal være tilgængelig (krav)


 • 'Cochlear MRI Kit, User Guide' bør være gennemlæst (anbefaling fra producenten)


 • 'Cochlear Nucleus implantataer, Retningslinjer for MRI' bør være gennemlæst (anbefaling fra producenten)


 • Hvis patineten er bilateral bruger af CI og det andet implantaterne er Cochlear Model CI22M uden udtagelig magnet, så kan patienten ikke MR-scannes


 • Hvis patineten er bilateral bruger af CI, og anvender to forskellige CI-modeller, så skal sikkerhedsvejledningen med de mest rektive krav anvendes


Statisk feltstyrke

1,5 Tesla

 • Magnetimplantatet skal ikke fjernes inden MR
 • Montering af MRI-kit (hovedforbinding) er påkrevet


3,0 Tesla

 • Magnetimplantatet skal fjernes operativt inden MR
 • Montering af MRI-kit (hovedforbinding) er ikke påkrevet når magnetimplantatet er blevet fjernet

Scannerarkitektur

Tunnelscanner / Horisontal Mz

Spatial gradient

Maksimalt 20 T/m (2000 Gauss/cm)

Slew rate (Gr)

Ingen restrektioner

Scantid

Maksimal sekvenstid: 60 minutter med overholdelse af SAR-restriktion

SAR

Der må maksimalt scannes i 60 minutter (samlet sekventid), uanset status på løbende SAR-regnskab...


1,5 Tesla / Ved brug af T/R-hovedspole: Head-SAR < 2,0 W/kg

1,5 Tesla / Ved FOV-centrum < 40 cm fra issen: Body-SAR < 1,0 W/kg

1,5 Tesla / Ved FOV-centrum > 40 cm fra issen: Body-SAR < 2,0 W/kg


3,0 Tesla / Ved brug af T/R-hovedspole: Head-SAR < 1,0 W/kg

3,0 Tesla / Ved FOV-centrum < 40 cm fra issen: Body-SAR < 0,5 W/kg

3,0 Tesla / Ved FOV-centrum > 40 cm fra issen: Body-SAR < 1,0 W/kg

B1+rms

Ingen restrektioner

Coil type

Cirkulære/cylindriske receiv-spoler kan anvendes


Cirkulære/cylindriske transmit/receiv-hoved-spoler kan anvendes


Cirkulære/cylindriske transmit/receiv-spoler (hovedspole undtaget) kan anvendes uden SAR begrænsninger, hvis afstanden mellem hele implantatet og nærmeste ende af den lokale RF-spole er mindst lig med radius af den lokale TR-RF-spole


Flade lineært polariserede receive-spoler skal holdes i en afstand på mindst 10 cm fra coclea-implantatet


Gældende for MR-scanning med feltstyrken 3,0 Tesla: Producenten skriver: 'MR-scanning ved feltstyrken 3,0 Tesla skal udføres i kvadraturtilstand gældende for RF-sendespole. Brug af multi-kanaltilstand kan medføre lokalopvarmning over et sikkert niveau'

Artefakter

1,5 Tesla - MARS - TSE - 319 Hz/px

 • 2,6 cm fra midten af CI ved scanning uden magnetimplantat: 
 • 11,3 cm fra midten af CI ved scanning med magnetimplantat + kit


3,0 Tesla - MARS - TSE - 781 Hz/px

 • 2,5 cm fra midten af CI ved scanning uden magnetimplantat

Inden opstart af MR

1. Generelt gældende

 • Scanningen skal afvikles i rygleje
 • Patientens lejring må ikke ændres/justeres efter indkøring i gantryet
 • Patienten må, under scanningen, IKKE bevæge hovedet


2. Information til patienten inden opstart

 • Under lejets indkøring i gantryet må en let smerte (tryk mod huden) omkring implantatet kunne forventes
 • Under lejets indkøring i gantryet, vil patienten muligvis kunne fornemme, at implantatet bevæges i sit leje
 • Patienten vil kunne opleve at høre lyde under scanningen (udover de bankelyde som genereres af scanneren)
 • Efter scanningen vil kortvarigt høretab kunne forekomme


3. Klargøring af patienten 

 • Inden opstart af MR-scanningen skal alle eksterne enheder fjernes: Lydprocessor, eventuelle kabler, eventuelle coils, eventuelle earhooks, remote assistent/control
 • Ekstern magnet (MRI-kit / blå boks med magmet) påsættes og stram immobil hovedforbinding etableres (se punkt 4). 
 • Når patienten køres på plads i gantryet, kan en fast hånd med fordel placeres på den eksterne magnet, således at denne og implantatet fastholdes i den tiltænkte position


  4. Hovedforbinding 

  Anvend seneste version af Cochlear's MRI-kit til forberedelse/indbinding af patientens hoved. Aktuelle kit indeholder to blå plastbokse med indlejret magnet, en kompressionshovedforvinding samt en manual. MRI-kittet kan rekvireres ved henvendelse til den danske leverandør.


  Hovedforbindingen skal påsættes umiddelbart inden opstart af MR, og fjernes igen umiddelbar efter afsluttet scanafvikling.


  Hvis hovedforbindingen ikke er påført med stor akkuratesse, vil den blå magnetboks kunne forskyde sig før, under, eller efter scanningen. Dette vil kunne medføre, at implantatet forskydes i sit leje, scanneren vil kunne blive beskadiget og personskade på MR-operatøren vil kunne opstå.


  • Fjern så meget hår som muligt fra implantatstedet, og placer den blå magnet-kasse over implantatet. Når du bevæger den blå magnetboks hen mod implantatet, vil der tydeligt kunne mærke en magnetiske tiltrækning. Den blå magnetboks skal placeres præcist over magnetimplantatet.


  • Fjern håret fra panden. Start hovedindbindingen fra baghovedet under

   protuberantia occipitalis externa og før denne op over øret, forbi panden, og tilbage mod baghovedet. Proceduren gentages til hele magneten er dækket af forbinding. Placer ikke forbindingen højre end panden. Hele forbindingdrullen skal bruges.


  • Tjek om den plå magnetboks er placeret korrekt over implantate.


  • Når forbindingen er lagt, trykkes hænderne forsigtigt om denne, så de enkelte lag sammenklæbes


  • Forbindingen kan have en tendens til at glide af hovedet. Inden patienten føres ind i scannerrummet tjekkes stabiliteten af forbindingen. Hvis ikke forbindingen synes nagelfast, gøres et nyt forsøg på anlæggelse af stabil immobil hovedforbinding.


  • Udfør ikke scanningen hvis hovedforbindingen vurderes til at være ustabil eller er gledet af.

            

  5. Bemærk

  Hvis magneten i magnetimplantatlommen, mod forventning, flytter sig under MR-scanningen, vil det efterfølgende være nødvendigt at repositionerer denne ved et kirurgisk indgreb. Det skal endvidere bemærkes, at magnetimplantatet, hvis funktion er at fastholde den eksterne enhed, mister ca. 10% af sin feltstyrke efter afvikling af en MR-scanning. Efter gentagende scanner vil magnetens feltstyrke således ikke længere være kraftig nok til at kunne fastholde den eksterne enhed


  Reference

  Sikkerhedsinfo fra producenten / Magnetic Resonance Imaging Guidelines


  Reference1: Ref_061_928_Cochlear_MRI_Guidelines

  Reference2: Ref_062_928_Cochlear_MRI_Kit_User_Guide

  Reference3: 928_001_Europa_09_2020

  Reference4: 928_002_Canada_06_2021

  Gyldighed

  Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

  Information

  Procedure 913. Revision: 2.5

  Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

  Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

  Dato: 11.01.2022

  Opdateres: Løbende, senest 01.01.2024