cfj_SynchroMed_II

SynchroMed II Intrathecal Pump

Baklufenpumpe

Intrathecal Drug Infusion System

Medtronic

Fabrikat/model

SynchroMed II Intrathecal Pump

Model 8637-20 og 8637-40

Baklufenpumpe / Medicinpumpe

Intrathecal Drug Infusion System for Chronic Pain Management

Medtronic

Vejledning

Inden opstart af MR-scanning, skal følgende afsnit i denne sikkerhedsvejledning være gennemlæst...


Afsnittet 'Inden opstart'

Afsnittet 'Under scanafvikling'

Afsnittet 'Efter afsluttet scanning'

Statisk feltstyrke

1,5 Tesla og 3,0 Tesla

Scannerarkitektur

Cylinderformet system med horisontal magnetfeltsretning

Spatial gradient

19 T/m alt. 1900 gauss/cm

Slew rate

200 T/m/s eller mindre pr. akse (ingen restriktioner)

SAR

Ingen restriktioner

B1+rms

Ingen restriktioner

Coil type

Alle RF-spoler

Artefakter

Må kunne forventes ved scanning i området omkring implantatet

Temperaturstigning

Må kunne forventes

Inden opstart 

Læs altid seneste sikkerhedsvejledning fra producenten inden opstart af MR


Kontroler pumpens modelnummer (8637-20 eller 8637-40)


Eksterne enheder må ikke medbringes i scannerrummet (enheder

til kommunikation, programmering og betjening)


Inden scanopstart skal patienten informeres om, at der vil kunne opleves regional opvarmning i det område, hvor pumpen er placeret, og at patienten skal kontakte operatøren, hvis denne varmefornemmelse indtræder.


Patienten vil eventuelt kunne opleve en let magnetisk påvirkning (et vrid) af implantaget. Elastisk tøj eller en elastisk forbinding over implantatet, vil eventuelt kunne forhindre pumpen i at bevæge sig i sit leje og herved nedsætte den følelse, som patienten muligvis oplever.


Baklofenpumpen stopper almindeligvis når patienten placeres i MR-scanneren. Dette medfører, at medicininjektionen midlertidigt suspenderes.


Advarsel: Patienter, der modtager intratekal baclofenbehandling (f.eks. Lioresal Intrathecal), udsættes således for høj bivirkningsrisiko, da manglende baklofen kan føre til livstruende tilstand, hvis en effektiv erstatningsbehandling ikke etableres inden opstart af MR.


Inden opstart af MR, skal det således afgøres, om patienten på sikker vis kan tåle at undvære indgift af relevante lægemiddel. Hvis patienten ikke kan tåle at undvære indgift af lægemidlet, kan der anvendes alternative medicineringsmetoder for lægemidlet i den periode, hvor MR-scanningen foregår. Hvis der er tvivl om, hvorvidt patienten kan tåle at undvære lægemiddel-indgiften under MR-proceduren, bør patienten være under lægeopsyn, mens MR-scanningen foretages.


Pumpen skal ikke aktivt slukkes inden opstart af MR-scanning.


Operatøren skal, inden scanafvikling, palpere implantatområdet for at sikre,

at pumpen (største flade) ikke ligger vinkelret på MR-scannerens z-akse. Hvis pumpen ligger vinkelret på scannerens z-akse, vil pumpen permanent blive sat ud af drift (se nedenstående figur)...

Under scanafvikling

Hvis den samlede sekvenstid overstiger 30 minutter, øges risikoen for vævsopvarmning omkring implantatet. Hvis patienten føler ubehag/varme på et hvilket som helst tidspunkt under MR-scanningen, skal denne stoppes. Hvis der mærkes varme omkring implantatet, kan en køletidsperiode på 60 minutter anbefales inden scanningen genoptages.

Efter afsluttet MR

Oftest går pumpen automatisk i gang igen senest 20 minutter efter at patienten har forladt scannerrummet. I sjældne tilfælde vil pumpefunktionen dog første være normaliseret efter 2-24 timer. Hvis pumpen har stået vinkelret på z-aksen under scanafviklingen må permanent driftsstop kunne forventes.


Efter afsluttet MR-scanning, skal pumpens funktion/driftsstand kontrolleres af person med produktkendskab (læge fra stamafdeling eller læge fra neuromedicinsk afdeling). For en mere detaljeret test- og kontrolprocedure henvises til 

produktvejledningen fra Medtronic

Kilde

MRI-guidelines fra producenten

Reference: 400_001

Gyldighed

Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter

Information

Procedure 400 (043). Revision: 12.0

Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt

Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen

Dato: 01.02.2022

Opdateres: Løbende, senest 01.01.2024